De toekomst van hyperspectrale beeldvorming

Hyperspectrale beeldvormingssystemen (HSI) waren gedurende een groot deel van de voorbije drie decennia sinds de ontwikkeling ervan samengesteld uit diverse volumineuze componenten. De voorbije paar jaar zijn deze systemen in die mate in grootte en gewicht afgenomen dat kleinere, draagbare en lichte camera’s voor onbemande luchtvaartuigen courant zijn geworden.

Dankzij de afnemende omvang en kosten de voorbije tien jaar, heeft de HSI-technologie zich een weg gebaand naar de consumentenmarkt. Uitgaande van de investeringen in 2017 verwacht Frost & Sullivan een stijging van de HSI-markt tot 21 miljard USD.

MEMS-platform voor HSI-camera's 

Bron: VTT Microspectrometees en VTT Memsfab Ltd

Momenteel wordt onderzoek gevoerd naar optische configuraties om HSI-camera’s verder te verkleinen. Verwacht wordt dat de verdere miniaturisatie van HSI-systemen naar geïntegreerde schakelingen alsook de ontwikkeling van MEMS-technologie de massafabricage van HSI's mogelijk zullen maken, wat de prijs ervan zal doen dalen. Door deze voortdurende ontwikkelingen zullen de toepassingsdomeinen van de HSI-technologie zich blijven uitbreiden, zowel in de industrie als op de consumentenmarkt. 

iPhone met geïntegreerde                              Rendabele hyperspectrale
hyperspectrale camera                                    consumentenapplicatie op basis van
(Bron: www. photonics.com                         
artificiële intelligentie (Bron: news media)

Auteur: Buvana Lefevre