De markt van Internet of Things is tot volle bloei gekomen

Een terugblik op de vakbeurs ‘IoT Tech Expo Europe 2019’ in Amsterdam.

Geen maand, geen week, geen dag gaan voorbij zonder dat men in de mailbox een aankondiging vindt van een nieuw verbonden product: van stethoscoop tot warmtepomp via de theepot of koelkast. Maar waar staan we in de realiteit? Is de markt nu eindelijk klaar? Is de dag aangebroken van de vloedgolf aan toepassingen die ons in het dagelijks leven kunnen helpen, zoals al jaren aangekondigd is? En hoe zit het dan met veiligheid en met de normbepalingen?

Om al deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben mijn collega Thierry Coutelier en ikzelf de vakbeurs ‘IoT Tech Europe 2019’ in Amsterdam bezocht.

Eerste vaststelling: de markt van verbonden objecten is wel degelijk een groeimarkt volgens het GSMA Intelligence (https://www.gsmaintelligence.com/about/).

In 2018 was de markt ‘officieel’ goed voor 9 miljard verbonden objecten, d.w.z. die gebruik maken van een ‘provider service’. De vooruitzichten voor de eerstvolgende zes jaar kondigen een groei aan tot 25 miljard objecten. In dat verband is de industrie wel degelijk de snelst groeiende sector met een vermenigvuldigingsfactor van 6,7 en rechtstreeks gevolgd door de bouw (Smartbuilding) en de steden (Smartcities) met een factor 4,5.

Tweede vaststelling: het IoT raakt aan alle sectoren en aan alle ondernemingen. Gaande van de markt van de elektronica voor het grote publiek tot transport, handel, auto-industrie of openbare diensten is elke onderneming wellicht ooit geconfronteerd met deze innovatie.

Derde vaststelling: eindelijk begint het normgevend aspect deze markt structuur te geven en daarmee de wettelijke grondvesten van reglementering voor het raadplegen van opgehaalde data, accreditaties en beschermende richtlijnen.

Vooral wanneer we praten over veiligheid en bescherming zien wij dit als topic op de agenda van heel veel conferenties. Hoe zit het met de beveiliging van deze verbonden objecten? Het antwoord is bescherming op alle niveaus!

En waarom dan geen gebruik maken van Edge Computing?

Ter herinnering: Edge Computing of informatica in de rand van het netwerk biedt de mogelijkheid om data zo dicht mogelijk bij de sensor of de data-generator te verwerken vooraleer deze terug naar de cloud te sturen. Met dit ‘pre-beheer’ van de informatie kan men het aantal data dat men dient terug te plaatsen en te verwerken of achteraf op te slaan, aanzienlijk verminderen. Dit zorgt ook voor een kortere latentietijd en bijgevolg voor een betere beveiliging van de teruggeplaatste data.

Samengevat kunnen we stellen dat de trend van de vakbeurs duidelijk was. De technologieën zijn nu helemaal klaar voor implementering op industrieel niveau en alleen dient ieder voor zich zijn business case te bepalen.

Tags: