De kracht van machineparkanalyse

Het Data and AI Competence Lab of Sirris buigt zich momenteel over het thema van machineparkanalyse via een aantal onderzoeksprojecten, en organiseert specifieke bewustmakingsseminars. Het Lab start binnenkort ook met een specifiek platform voor machineparkanalyse om bedrijven te helpen bij een datagestuurde aanpak van hun machinepark.

Het werkelijke potentieel van machineparkanalyse is voor veel bedrijven nog ongekend terrein. Veel bedrijven beseffen dat data belangrijk zijn, rusten hun bedrijfsmiddelen uit met sensoren en communicatietechnologieën en willen de data die ze op die manier verzamelen, ook echt gaan exploiteren. Meestal bestaat een eerste stap erin afzonderlijke activa te analyseren om de goede werking van de machine na te gaan of om opgetreden storingen te diagnosticeren. Houdt men echter rekening met het feit dat activa binnen een machinepark werken, dan dienen zich nog interessantere mogelijkheden aan. Net daarom focust het Data and AI Competence Lab of Sirris (EluciDATA Lab) momenteel specifiek op dit thema via een aantal onderzoeksprojecten als HYMOP, BitWind en FleetAIden door de bedrijven bewust te maken van dit potentieel aan de hand van gerichte seminars zoals dat rond de analyse van het machinepark voor datagestuurde optimalisering van bediening en onderhoud in december 2018.  

Seminarie met reële cases

Op 13 december organiseerde het Data and AI Competence Lab van Sirris de derde editie van het seminarie ’Analyse van het machinepark voor datagestuurde optimalisering van bediening en onderhoud’. Aan de hand van presentaties van use cases uit de praktijk leerden de deelnemers hoe een datagestuurde aanpak van het machinepark de werking en het onderhoud ervan kan optimaliseren. Hoogtepunten waren onder meer een industriële en een academische uiteenzetting. De eerste, door Przemyslaw Jakub Gromala (Robert Bosch GmbH), handelde over de prognose en het gezondheidsmanagement van veiligheidsrelevante elektronica voor toekomstige toepassingen in autonoom rijden. De tweede gastspreker was Michael Borth (TNO-ESI) die verslag deed van succesverhalen van machineparkanalyses en de volgende stappen in onderzoek en praktijk beschreef. Tot slot lichtte het EluciDATA Lab van Sirris ook een methode toe voor het inschatten van de resterende nuttige levensduur van een machinepark.

Hebt u deze kans gemist of wist u niet dat dit onderwerp relevant kon zijn voor uw bedrijf?

Is een datagestuurde machineparkanalyse relevant voor u?

Beheert en/of bedient u grote groepen van complexe industriële machines, zoals windturbines, bedrijfsvoertuigen, productielijnen of elektronische apparatuur? Zijn deze assets gelijksoortig maar worden ze in verschillende omstandigheden, door verschillende mensen en voor verschillende doeleinden gebruikt? Dan kunt u eventueel een datagestuurde machineparkanalyse overwegen om hun werking en onderhoud te optimaliseren.

Bent u geïnteresseerd in het testen van een datagestuurde machineparkanalyse?

Binnenkort lanceert het Data and AI Competence Lab van Sirris een licht platform waarop u onze toolbox van algoritmes voor machineparkbeheer op uw eigen bedrijfsmiddelen kunt toetsen om een eerste inzicht te verwerven in het operationeel gedrag van uw machinepark.

Bent u al geïnteresseerd en wilt u meer weten, dan vindt u hier meer informatie.

Wilt u meer weten over onze projecten?

Misschien is een van de projecten die we met onze industriële partners hebben opgezet, interessant voor u:

  • Hymop: optimalisering van het onderhoud van activa, maximalisering van de beschikbaarheid van industriële activa en kwaliteit van de productie.
  • BitWind: ondermaatse prestaties van activa en resterende nuttige levensduur van onderdelen van offshore windturbines.
  • FleetAId: prestatieverbetering van fotovoltaïsche centrales.

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op via elucidatalab@sirris.be!

Tags: