De Europese Richtlijn voor hervorming van het auteursrecht is aangenomen!

De zeer controversiële Europese richtlijn over auteursrecht in dit internettijdperk is aangenomen door het Europees Parlement. Zij verhoogt de rechten van journalisten en creatieve opiniemakers tegenover de giganten zoals Google of Facebook.

Aan het einde van een proces dat meer dan twee en een half jaar geduurd heeft, heeft het Europees Parlement op 26.03.19 de uiteindelijke versie van het voorstel van richtlijn over het auteursrecht in de eengemaakte digitale markt aangenomen. Na afloop van een ultiem debat hebben 348 afgevaardigden voor de richtlijn gestemd, 274 tegen en 36 hebben zich onthouden.

Globaal genomen voert de tekst meerdere mechanismen in die de rechthebbenden in de mogelijkheid stellen om zichzelf en hun belangen beter te verdedigen tegenover de verspreidingsplatformen. In grote lijnen komt dit hierop neer:

  • De online-platformen zijn verantwoordelijk voor de inhoud die de gebruikers uploaden.
  • Het uploaden van beschermde werken met als doel deze te citeren, of voor kritiek, advies, karikatuur, parodie of als pastiche is beter beschermd dan voorheen met ook de garantie dat memes en GIFs uitdrukkelijk uitgesloten zijn van deze richtlijn.
  • De hyperlinks naar actualiteitsartikels samengaand met 'geïsoleerde woorden of zeer korte uittreksels' kan men in het vervolg vrij delen.
  • De journalisten moeten een deel krijgen van alle inkomsten die gekoppeld zijn aan het door de uitgever verworven auteursrecht vanwege degenen die het nieuws vergaren en brengen.
  • Startup-platformen zijn aan minder strenge verplichtingen onderworpen.

In de komende weken dienen de lidstaten eerst de beslissing van het Parlement goed te keuren (wat nog slechts een formaliteit is). Na verschijning in het Publicatieblad van de Europese Unie zal de richtlijn vervolgens van kracht worden. Tenslotte krijgen de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn naar hun eigen wetgeving om te zetten.

Bron