De eindeloze zoektocht van RenewAire naar een snellere time-to-market

RenewAire is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in energierecupererende ventilatiesystemen voor de residentiële en commerciële vastgoedmarkt. De systemen zijn verkrijgbaar in meer dan 20.000 gebruiksklare productconfiguraties. Op een boogscheut van de Universiteit van Wisconsin-Madison, bakermat van de QRM-filosofie van professor Rajan Suri, was RenewAire een van de eerste bedrijven die QRM implementeerde.

12 jaar na de invoering ervan, in 2018, weten ze nog maar al te goed waarom ze QRM zijn blijven implementeren:

  • stijging van de omzet met 69% tijdens de voorbije drie jaar
  • de doorlooptijd is gemiddeld half zo lang als die van de concurrentie
  • de overheadkosten bedragen minder dan 15% van de omzet
  • in 12 jaar tijd zijn de totale arbeiderskosten met 20% gedaald, terwijl de lonen met 60% zijn gestegen.

Een stukje geschiedenis

Voor RenewAire startte met de toepassing van de QRM-principes, was het bedrijf slechts een kleine speler in de markt van de ventilatiesystemen. Het vroeg zich af hoe het kon concurreren met fors grotere bedrijven met een hoge onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit. Daarbij kwamen ook nog eens belangrijke planningproblemen.

De vraag voorspellen leek een onmogelijke opdracht. Wanneer een klant over een vertraging in de levering klaagde, werd de verwerking van zijn order bespoedigd, waardoor andere bestellingen on hold werden gezet en ook zij uiteindelijk vertraging opliepen. RenewAire creëerde dus een negatieve spiraal, het aantal klachten liep op, steeds meer bestellingen werden dringend verwerkt en de andere werkzaamheden liepen vertraging op. Het bedrijf had de handen vol aan voorraadbeheer en vreesde ervoor niet langer in zijn gebouwen te kunnen blijven.

Met de invoering van QRM werd de focus op het volledige proces, van order tot verzending, gelegd en kon het bedrijf nog drie jaar langer in zijn vestiging blijven, terwijl het een groei van 50% kende.
Tussen 2002 en 2014 zette het bedrijf spectaculaire resultaten neer en verhoogde het zijn marktaandeel met 130 procent (een verdubbeling), verhoogde het zijn omzet met 254 procent en het totale personeelsbestand met 108 procent. De doorlooptijdreductie in de werkplaats bedroeg, naargelang van het product, 56 tot 80%. De productkosten daalden terwijl de kwaliteit steeg. De winsten overschreden ruimschoots de investeringen.

Sinds 2014 is de toepassing van QRM uitgebreid naar de hele keten, van offerte tot incasso.

In 2017 waren de interne wachttijden zo kort geworden dat de externe toeleveringsketen de beperkende factor was geworden. Daarom wilde RenewAire dat ook zijn leveranciers hun MCT (Manufacturing Critical Path Time) verminderden. Als relatief klein bedrijf was hun koopkracht niet bepaald hoog. Het kostte veel moeite om leveranciers te overtuigen van de voordelen van QRM, onder meer door middel van opleidingen. Wie de RenewAire-filosofie niet wilde volgen, werd afgedankt en vervangen door andere leveranciers, vaak dichter in de buurt.
Datzelfde jaar werd de sector geconfronteerd met een sterke stijging van de orders. Bij RenewAire werd de stijging van de doorlooptijd beperkt tot 5 à 6 weken, terwijl die bij de concurrenten van 10 à 12 weken tot 26 weken steeg.

De 4 QRM-beginselen in de praktijk

De oplossing lag in het verkorten van de wachttijden. Door de toepassing van het QRM-beginsel konden de doelstellingen van het bedrijf worden afgestemd op die van hun klanten. Bovendien ontstond een hechtere band tussen de werknemers. Alle departementen werken nu in harmonie.

Voor de doelgerichte marktsegmenten werden multidisciplinaire teams opgericht. Ze houden zich bezig met alle ordergerelateerde processen, van verkoop tot productieplanning over distributie.

Ook de productiewijze onderging ingrijpende veranderingen. De grote montageketens met veel tussenvoorraden werden vervangen door QRC-cellen (quick response cell), die door 2 tot 5 personen worden gerund. De assemblage begint pas wanneer men er zeker van is dat men het product zal kunnen afmaken.

Er werd opzettelijk een bepaalde overcapaciteit gecreëerd, om wachtrijen te beperken. De vrije tijd wordt besteed aan procesverbeteringen en trainingen.

Bij een bedrijfsbezoek kan men de volgende zaken waarnemen:

  • Elke ochtend begint bij RenewAire met een korte staande vergadering waar problemen kunnen worden voorgelegd en besproken. Zo kunnen binnen 15 minuten alle relevante problemen worden besproken en kan de werkdag goed van start gaan.
  • De aansturing van de QRM-productiecellen verloopt via een fysiek planningbord. Er worden ook rode en blauwe vlaggen gebruikt om aan te geven of er achterstand op de planning is en zo nodig overuren te activeren.
  • In productie werkt RenewAire met maximale batchgroottes waarvan het niet afwijkt.
  • Op de productievloer is er amper WIP. De regel is hier 'Never start what you can't finish'.
  • Er gaat veel aandacht uit naar intensieve crosstraining en hoe de werknemers daartoe te motiveren. Dankzij crosstraining leren de medewerkers binnen de teams meer productfamilies kennen en kunnen ze dus zo veel mogelijk taken uitvoeren en elkaar ondersteunen of aflossen. Crosstraining wordt gestimuleerd via een beloningssysteem dat steunt op het verdienen van sterretjes, waarbij het initiatief aan de werknemers zelf wordt overgelaten. Ze zetten zichzelf in om nieuwe vaardigheden (skills) te verwerven.
  • Om de doorlooptijd te meten, wordt gebruikgemaakt van de MCT-indicator (manufacturing critical-path time).  

Verschillen met Europa

Amerikaanse bedrijven durven met een reservecapaciteit werken, wat het mogelijk maakt sneller op de problemen in te spelen. De werknemers zijn flexibel inzetbaar (op de werkvloer zijn minder specifieke functies toegewezen) en, tijdens minder drukke periodes, zetten ze zich in voor onder meer het crosstrainingprogramma. Op die manier kunnen ze zich permanent verbeteren en verhoogt hun flexibele inzetbaarheid. In België beschikken de bedrijven vaak niet over extra interne capaciteit en worden tijdens drukke periodes uitzendkrachten aangeworven. Hierdoor krijgen vaste medewerkers echter minder kans om aan continue verbeteringen te werken, omdat men steeds op volle capaciteit tracht te werken. 

Krijgt u te maken met almaar meer gepersonaliseerde vragen van klanten en korte deadlines, dan belangt de QRM-methode u aan!  
Sirris organiseert geregeld 'kennismakingsessies' en diepgaande opleidingen om u vertrouwd te maken met de invoering van QRM in uw bedrijf. De data van de volgende sessies zijn
hier beschikbaar. Noteer ze alvast:  

Bronnen  

(Bron foto: RenewAire)