De Assistent van het Europees octrooiregister

Het EOB heeft zijn onlinetutorial over het Europees Octrooiregister bijgewerkt. De recente veranderingen zijn er nu in opgenomen.

Het Europees Octrooiregister is een volledige en bijgewerkte informatiebron over het statuut van aanvragen van Europese octrooien bij elke stap van de procedure voor de aflevering. Deze gratis onlinedienst is erg nuttig om na te gaan in welke fase van de procedure een aangevraagd Europees octrooi zich bevindt, om vast te stellen of een aanvraag al dan niet tot het afleveren van een Europees octrooi heeft geleid en om te controleren of er bezwaarschriften tegen zijn ingediend, om de correspondentie tussen het EOB en de indieners te raadplegen enz.

Het gebruik vereist een zekere opleiding die online via pas vernieuwde interactieve modules gevolgd kan worden. De Assistent van het Europees Octrooiregister omvat vier opleidingsonderdelen. Voor elk onderdeel is er een inleidingsvideo en een reeks theoretische hoofdstukken. Op het eind van elk hoofdstuk worden oefeningen voorgesteld om de verworven kennis te testen.

U kunt contact opnemen met de Octrooicel van Sirris die u meer informatie over het Register kan geven of die voor u opzoekingswerk kan verrichten.

Bron

Tags: