Customer centered als inspiratiebron voor innovatie

Innoveren kan rond heel veel aspecten. Maar waar best beginnen en waarom? In deze vierde en laatste blog rond succesvol innoveren geven we enkele inspirerende voorbeelden bij de trend 'customer centered'. Op 29 maart organiseert Sirris in dit kader een inspiratiesessie, waarvoor u zich nog kunt inschrijven. Doe dit snel want het aantal inschrijvingen is beperkt.

Een coherent innovatieplan opstellen dat past in de strategie van uw bedrijf is niet eenvoudig. Wij kunnen u daarbij helpen via een gestructureerde aanpak in vier stappen, waarbij 'inspireren' een belangrijke eerste stap is. Dominante patronen (trends) die aantonen hoe business-, product- en productieaspecten evolueren worden geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden en geven een goed inzicht in de domeinen waar je als bedrijf op kan inzetten.

Na 'servitisatie' en 'smart interconnected' lichten we in dit artikel de trend 'customer centered' toe. Deze trend is één van de trends in het domein 'factory of the future'.

Vier modellen

Bij de trend 'customer centered' maken wij een onderscheid tussen volgende vier modellen: 'economies of scale', 'economies of scope', 'value by personalisation' en 'personalised economies’.

Elk van deze modellen speelt op een specifieke manier in op behoeften van de klant. Of een model goed werkt (of niet werkt), hangt vooral af van de leverancier-klant relatie.

We lichten elk model meer in detail toe en illustreren hem aan de hand van een concreet voorbeeld.

1. Model 'Economies of Scale'

Het betreft productiesystemen die worden ontwikkeld voor de productie in grote series van gestandaardiseerde producten. Er kan geproduceerd worden tegen een minimale kostprijs en een hoge reproduceerbare kwaliteit. Door de inzet van specifieke machines, automatisering en tooling kan een hoge productiviteit verzekerd worden.

Voorbeeld:

Paneltim heeft een volcontinu productiesysteem waarmee (24/7) lichtgewicht panelen met een unieke cellenstructuur gemaakt worden. Deze panelen zijn verkrijgbaar in standaardafmetingen en met een beperkt aantal kleuren.


Volcontinu productiesysteem van Paneltim

2. Model 'Economies of Scope' ('Mass Customisation' en 'Assemble to Order')

Met massacustomisatie worden betaalbare producten ontwikkeld, die met een voldoende aantal varianten kunnen geproduceerd worden, zodat bijna iedereen een product kan vinden dat voldoet aan zijn wensen. Door een slimme combinatie van opties kan een groot aantal varianten gerealiseerd worden zonder afbreuk te doen aan de productie-efficiëntie. De componenten kunnen nog steeds in grote volumes geproduceerd worden maar de eindassemblage gebeurt pas op het moment dat het klantenorder geplaatst is.

Voorbeeld:

Het trappenconcept van Do Up kan door middel van een online configurator en 3D-simulator ontworpen en gevisualiseerd worden. Het concept is gebaseerd op individuele elementen die eenvoudig door de klanten kunnen worden geïnstalleerd in een groef in de centrale draagbalk.


Trapconcept op maat van Do up

3. Model 'Personalisation' ('Engineer to Order')

De producten worden ontworpen op maat van de klanten, met input van de klant. Het ontwerp wordt door middel van digitale productietechnieken omgezet in een fysisch product. Deze digitale productietechnieken verhogen de ontwerpvrijheid en maken productie op maat (een-stukserie) mogelijk.

3D-printing is een voorbeeld van een digitale productietechniek waarmee het mogelijk is om producten te personaliseren (al zijn er uiteraard nog verschillende andere technologieën, zoals incrementele vervorming, flexibele matrijzen, …) Er is de laatste 25 jaar een hele evolutie op het gebied van 3D-printen. Initieel was 3D-printing vooral een rapid-prototypingtechniek, met een beperkt aantal materialen. Tegenwoordig kan een ruimer gamma aan materialen worden geprint (incl. metalen) en de techniek wordt in sommige high-end niches ook ingezet voor het realiseren van de volledige productie. Om de precisie te verhogen worden 3D-geprinte stukken in sommige gevallen ook verder afgewerkt op andere machines (bijv. precisieverspanen, maar ook lasertextureren en het aanbrengen van coatings).

Voorbeeld:

Formtexx ontwerpt en realiseert dubbel gekromde aluminium structuren voor façades, schermen en architecturale constructies. Daarbij worden er digitale productietechnieken gebruikt.


'Freeform façade' en 'patterning design' van Formtexx

Alle op maat gemaakte, dubbel gebogen, geperforeerde aluminium panelen die nodig zijn om de spectaculaire bogen over de wegingangen van het enorm indrukwekkende L'Atoll-winkelcomplex in Angers (Frankrijk) te voltooien, zijn ontworpen en vervaardigd volgens de automobielprecisienormen door Britse freeform-krommingsspecialisten. Deze iconische nieuwe ontwikkeling beslaat een totale oppervlakte van 250.000 m². Het complex herbergt tientallen winkels en restaurants. L'Atoll wordt omhuld door een 3D-gekromde gevel van witte, gepoedercoate aluminium panelen. De gevelpanelen zijn geperforeerd om een matrix van ruitpatronen te creëren.

4. Model 'Personalised Digital Scaling'

De digitale productie en logistiek kunnen opgeschaald worden door het opzetten van dynamische (en wereldwijd) gedistribueerde waardeketens.

Voorbeeld:

Bij 247 TailorSteel kan je via een online tool (Sophia - Sophisticated Intelligent Analyzer) 24/7 op maat gemaakte plaatwerkproducten bestellen. Het digitaal productontwerp (een STEP-, DXF- of DWG-bestand) wordt automatisch vertaald naar een offerte (en naar de gepaste machine-instructies). Bij 247 TailorSteel zijn alle processen geautomatiseerd en gerobotiseerd (o.a. knippen, lasersnijden, plooien) en de machines zijn uitgerust met automatische gereedschapswissels. Een dergelijke digitale fabriek met flexibele automatisering is wereldwijd schaalbaar. 247 TailorSteel is trouwens bezig met het repliceren en geografisch uitrollen van dit concept.


On-demand-on-time Sheet Metal van 247 TailorSteel

Zo´n genetwerkte productie staat dicht bij de klanten die digitale ontwerpen gemakkelijk kunnen doorsturen.

Wil je meer weten over andere trends en wat je daarmee kan doen in jouw bedrijf?

Voor een integrale voorstelling van de tien trends kunt u terecht op onze inspiratiesessie die zal plaatsvinden op 29 maart in de gebouwen van Sirris in Heverlee. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

Het pilootproject 'Innovatief ondernemen: van inspiratie tot actieplan' kwam tot stand met steun van Smart Hub Vlaams-Brabant.

Tags: