Creëer een veilige industriële werkomgeving via slimmere werkuitrusting

Hoe kan je een werkomgeving veiliger maken met slim textiel en draagbare intelligentie? In het kader van het SMARTpro-VIS-traject zette Sirris drie demonstrators op die het potentieel van de combinatie van data uit verschillende bronnen tonen voor geavanceerde lokalisatie en het monitoren van activiteiten op basis van de technologische ontwikkelingen binnen het project.   

De eerste demonstrator werd opgesteld in de klimaatkamer van het OWI-Lab in Antwerpen, waar een medewerker bepaalde werken uitvoerde in de kamer. In de klimaatkamer kon het behoorlijk werken van een industriële uitrusting aan extreme temperaturen getest worden.Het doel van de demo was het garanderen van een veilige industriële werkomgeving, waarbij aan een aantal veiligheidsvoorwaarde moest voldaan zijn. Was dit niet het geval, dan ging een alarm af. 

Door na te gaan of de medewerker voldeed aan een aantal voorwaarden kon zijn veiligheid  dus beter gegarandeerd worden.  

Er werd nagegaan of aan volgende drie veiligheidsvoorwaarden werd voldaan: 

  • dragen van gepaste beschermende kledij, afhankelijk van de situatie die in de klimaatkamer gecreëerd werd
  • het respecteren van de veiligheidsafstand tussen de medewerker en een gevaarlijke tool
  • de gereedschapswagen staat op de correcte plaats bij het verlaten van de klimaatkamer 

Om dit te verwezenlijken werden een aantal Bluetooth-enabled nabijheidsbakens (‘proximity beacons’) in de werkomgeving geïnstalleerd: op geselecteerde plaatsen buiten en binnen in de klimaatkamer, om zo te weten waar de medewerker is, op gevaarlijke installaties waarvan hij een veilige afstand moet bewaren en op de gereedschapswagen die na het werk terug op zijn plaats moet staan.  

De medewerker draagt een temperatuurmonitor die geïntegreerd is in zijn werkkledij, afkomstig van de demonstrators van slim textiel in het VIS-traject. Deze monitor is gekoppeld aan een Bluetoothmodule die als baken dienst doet. Ook in andere delen van de beschermende uitrusting werden dergelijke Bluetoothmodules geïntegreerd, om zo na te gaan of de medewerker draagt wat vereist is. Een smartwatch ten slotte verzamelt de signalen die uitgestuurd worden door de bakens en slaat alarm wanneer niet voldaan is aan de veiligheidsvoorwaarden.  

Bekijk het filmpje :

 

Klik hier voor meer info over het VIS-project SMARTpro.

Tags: