Corrosiemanagement
Corrosie in de industrie is een vervelend en vooral duur probleem. Toch is het in veel gevallen vermijdbaar. Sirris is ook voor uw bedrijf het eerste aanspreekpunt voor de preventie, monitoring en opvolging van corrosie. Of u nu een product wil verfijnen, uw assetmanagement verbeteren, schade analyseren of een corrosietest doen: wij kunnen u ondersteunen.


Wie denkt aan corrosiegevoelige sectoren, komt al snel uit bij de maritieme wereld, offshore constructies, waterzuiveringsstations, de luchtvaart of de procesindustrie. Toch kunnen ook veel kleinere componenten lijden onder corrosie. Denk aan machineonderdelen, snijgereedschappen of tandwielen. Zo goed als elk industrieel bedrijf krijgt dus vroeg of laat te maken met roest.


Waarom tijdig nadenken over corrosiemanagement?

Een typische valkuil bij de ontwikkeling van een nieuw metaalproduct- of toepassing is dat er pas in de allerlaatste fase wordt nagedacht over corrosiepreventie, bijv. door keuze van een corrosiebestendig materiaal of een geschikte coating. Op dat moment moet het snel gaan en is er vaak geen tijd, budget of ruimte meer voor een doordachte oplossing. Toch kunt u zich later veel onnodige kosten besparen door vooraf een grondige analyse van de corrosierisico’s uit te voeren.

De economische kost van corrosie zit vaak niet zozeer in het vervangen van een leiding of stuk, maar wel in de onvermijdelijke productiestilstanden, milieuschade, verlies van producten in de omgeving of imagoschade. Corrosiemanagement is dus voor veel bedrijven niet alleen een belangrijk onderdeel van een integrale assetmagementstrategie, maar ook een noodzaak om hun concurrentiepositie op de markt gaaf te houden.

Vermijd tot 30% van de schadegevallen door corrosie

Hoe vroeger u nadenkt over corrosiemanagement, hoe beter. Waarom? Dankzij onderzoek en recente innovaties zoals biocoatings, monitoring of zelfs het correct toepassen van bestaande technieken, kan volgens NACE 15 tot 35 procent van alle roestschade vermeden worden. Loopt u later tegen een schadegeval aan, dan moet u dezelfde oefening uiteindelijk toch uitvoeren. Efficiënte corrosiepreventie begint dus al in de ontwerpfase.

Aan de tekentafel is het bijvoorbeeld nog mogelijk om kritische punten waar water of stof zich ophopen, tijdig uit het ontwerp te halen. Als het risico niet vermeden kan worden, is het in elk geval duidelijk wat de aandachtspunten zijn bij het aanbrengen van de coating of bij de inspectie, het onderhoud of de monitoring van uw product of toepassing. Een degelijke voorstudie kan bijvoorbeeld ook toelaten om de corrosiepreventie precies af te stemmen op de eigenschappen van de omgeving.


Corrosiemanagement: een domein in beweging
Corrosiemanagement is lang geen roestige onderzoekstak. Elk jaar worden er innovaties ontwikkeld die ook uw bedrijf kunnen helpen om de risico’s van corrosie te beperken en de duurzaamheid van uw toepassing te beïnvloeden. Denk aan innovatieve biocoatings, of aan nieuwe ontwikkelingen in sensortechnologie om inspecties te optimaliseren op basis van data-analyse. Blijf op de hoogte via onze blogs en webinars!

Onze dienstverlening

Preventie en materiaalkeuze
Is dit materiaal of deze coating wel de beste keuze? Welke corrosie en levensduur kunt u verwachten? En welke andere mogelijkheden hebt u nog? Het zijn slechts enkele van de vragen die we voor u objectief kunnen beantwoorden. Op die manier helpen we u om uw ontwerp grondig te valideren en later problemen te vermijden. U profiteert mee van jaren experiment en onderzoek naar de impact van omgevingen op metalen.
Corrosiemanagement en monitoring
Surf mee op onze uitgebreide ervaring en kennis rond de detectie en monitoring van corrosie. Op basis van onderzoeksdata helpen we uw bedrijf om betere beslissingen te nemen over de toestand van assets en materialen, opvolging en onderhoud, en kunnen we u ondersteunen bij het uitwerken van een doordachte corrosiemanagementstrategie. Denk aan corrosie onder isolatie (CUI) en corrosie van procesinfrastructuur, maritieme constructies, ...
Schadeanalyse
U krijgt te af te rekenen met corrosie. Maar wat is de precieze oorzaak? Hoe kunt u de schade beperken? En hoe kunt u corrosie later voorkomen bij nieuwe toepassingen? Wij bestuderen uw schadegeval nauwkeurig en voeren tests en experimenten uit. Daarna helpen we u om de data te interpreteren, elementen uit verschillende tests of experimenten samen te voegen, en de juiste conclusies toe te passen op uw specifieke probleemsituatie.
Met wat kunnen we u helpen?
  • Objectief advies over coatings, materialen, behandelingen, …  
  • Data-onderzoek en corrosietests in onze eigen testlabs 
  • Advies om corrosie beter te detecteren, monitoren en op te volgen 

Laat u inspireren door enkele lopende projecten

Praktijklab Corosie & Isolatie - praktisch onderzoek naar corrosieschade

Het Praktijklab Corrosie & Isolatie stimuleert innovatie in corrosiemanagement, voornamelijk door de ontwikkeling en het beschikbaar maken van fysieke testinfrastructuur.

Laat u inspireren door enkele lopende projecten

Socorro - seeking out corrosion, voor het te laat is

Binnen dit project gaan we op zoek naar slimme en efficiënte oplossingen om het corrosieprobleem aan te pakken. De doelstelling is om bedrijven helpen om het corrosierisico in hun installaties beter te evalueren.

Laat u inspireren door enkele lopende projecten

Maxwind - metaalmoeheid en corrosie bij offshore windturbines

Metaalmoeheid en corrosie zijn de twee grootste oorzaken van defecten aan offshore windturbines. Dit onderzoeksproject zoomt in op de interactieve effecten van beide op de resterende levensduur van de turbines.
CorrosieLABS
CorrosieLABS is een uniek samenwerkingsverband tussen onderwijs- en kennisinstellingen en de industrie. De doelstelling van CorrosieLABS is om een omgeving te creëren waar innovaties in corrosiepreventie, -detectie en monitoring kunnen worden ontwikkeld en gedemonstreerd. Dat doen we onder meer door testinfrastructuur te ontwikkelen die u toelaat om reële industriële condities te simuleren.
Daarnaast bieden we in het praktijklab gerichte opleidingen aan voor studenten en technici of medewerkers van industriële bedrijven. Hen willen we helpen om de gevaren van corrosie beter in te schatten en op een correcte manier om te gaan met corrosie en corrosiepreventie.

Waarom CorrosieLABS?

Om de concurrentiepositie van Belgische productiebedrijven te behouden en te versterken, is het van groot belang dat hun installaties optimaal, storingsvrij en veilig kunnen blijven functioneren – met een minimale impact op de omgeving en het milieu. Nieuwe ontwikkelingen in corrosiemanagement kunnen hier een cruciale rol in spelen. CorrosieLABS wil in dit domein een voorloper zijn.

Wie kan er terecht?
De deuren van CorrosieLABS staan open voor elke onderneming in elke sector waar corrosie een belangrijke impact heeft. Eigenaars en uitbaters van infrastructuur, maar ook leveranciers en installateurs van oplossingen voor corrosiemanagement kunnen er terecht. Daarnaast is het ook een hub voor onderzoek en opleidingen, zowel voor de industrie als voor kennisinstellingen.
Wat hebt u eraan?
In een unieke praktijkruimte bij projectpartner Scalda kunnen specifieke corrosieve condities en omgevingen worden nagebootst (binnen én buiten) en waar mogelijk de corrosie versneld. Dit laat ook uw bedrijf toe om op grote schaal specifieke cases en opstellingen te testen in een realistische industriële omgeving.
  • Leidingwerk met of zonder isolatie
  • Coatings voor verschillende omgevingen
  • Simuleren van koelwatercircuits
  • Reiniging van voedselverwerkende machines
  • Simuleren van nat-droog-cycli
  • ...
Wie zit achter dit initiatief?
Het project CorrosieLABS is een initiatief binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, met steun van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het wordt gedragen door een team van partners, waaronder Sirris, Scalda en Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Projectverantwoordelijke is het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi).
Wat is de rol van Sirris?
Sirris is samen met Scalda verantwoordelijk voor het vormgeven van de testinfrastructuur. Ook de opvolging van de testen zelf, met behulp van de nodige inspectie- en monitoringtechnieken, valt onder ons takenpakket.
Ook stelt Sirris ook een corrosielab ter beschikking voor gestandaardiseerde testen of experimenten op monsterniveau. Met het labo kunnen we praktijktesten valideren door ze te linken aan algemeen aanvaarde en gecertificeerde testprocedures. Om de resultaten van deze zeer praktisch gerichte testen te interpreteren en te onderbouwen, is een sterke kennis nodig van corrosiefenomenen. Jaren intensief research zijn dan van goudwaarde.

Hoe kunnen we u ondersteunen?

Wilt u graag meer weten over preventie, opvolging en management van corrosie? Of wenst u advies bij een schadegeval? Neem contact op met ons! Onze Senior Engineer Metals, Jeroen Tacq, helpt u graag verder.