Corrosie en fouling in maritieme omgevingen

Corrosie en fouling zijn twee grote problemen die alle commerciële activiteiten in een maritieme omgeving treffen. De kwaliteitstoestand van de activa gaat erop achteruit en ze vergen permanent monitoring en onderhoud om problemen op grote schaal te voorkomen. Op 1 april organiseert de Hogere Zeevaartschool Antwerpen zijn 2de Internationaal Symposium rond Corrosie en Fouling om deze problematiek aan de orde te stellen en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van bescherming tegen corrosie en fouling te bespreken. 

Tijdens het symposium zal Sirris enkele inzichten toelichten die het heeft verworven uit de werkzaamheden in het kader van het NeSSIE-project. Uit dit Europese project is gebleken dat eigenaren van offshore-windmolenparken de mogelijke toegevoegde waarde van corrosiemonitoring beginnen te onderzoeken. NeSSIE strekt tot doel kennis uit andere sectoren over te dragen naar de sector van de offshore hernieuwbare energie (ORE). Met betrekking tot dit specifieke onderwerp kan evenwel ook worden overwogen om de kennis in de andere richting over te dragen.

Corrosiemonitoring van ORE-constructies staat nog in de kinderschoenen en handmatige inspectie zal in de nabije toekomst waarschijnlijk noodzakelijk blijven. Toch is men intussen al wat wijzer geworden over het economisch potentieel van corrosiemonitoring. Door de ervaringen van de ORE-sector te delen en de maritieme sector uit te nodigen hetzelfde te doen, kan de verdere ontwikkeling van de potentiële voordelen van permanente monitoring worden versneld.

Andere onderwerpen die tijdens het symposium aan de orde zullen komen en waarover u uw kennis kunt aanscherpen zijn:

  • Wat is maritieme corrosie en hoe kunnen we die bestrijden?
  • Wat is maritieme fouling en hoe kunnen we die bestrijden?
  • Inzicht in maritieme corrosie met aandacht voor microbieel geïnduceerde corrosie (MIC)
  • Verlenging van de levensduur van coatingsystemen door een professionele toepassing
  • Wat is een coatingvriendelijk ontwerp?
  • Innovatieve onderzoeksmethoden
  • Biologische fouling (biofouling) en het mariene ecosysteem
  • Invloed van biofouling op de prestaties van schepen
  • Biociden en de nationale en internationale regelgeving

Alle uiteenzettingen zijn bestemd voor een breed publiek met zowel industriële als wetenschappelijke vorming. Het symposium streeft ernaar toegankelijk te zijn voor al wie geïnteresseerd is in corrosie en fouling in een maritieme omgeving.

Meer informatie is te vinden op de website van het symposium.