West-Vlaanderen krijgt ‘Smart & Digital Factory’-applicatielab

Sirris en provincie West-Vlaanderen investeren half miljoen euro in robots en digitale tools

Vandaag opent in Kortrijk het hightech ‘Smart & Digital Factory’-applicatielab zijn deuren. Dit lab, de achtste vestiging van technologiecentrum Sirris, vormt het eerste onderdeel van het West-Vlaamse centrum voor Machinebouw en Mechatronica. Met dit applicatielab willen Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen technologieapplicaties, onder meer in het kader van Factories of the Future en Industrie 4.0, voor West-Vlaamse en Vlaamse bedrijven beschikbaar stellen. 

Meer dan 40 procent van de Machinebouw en Mechatronica-industrie zit in West-Vlaanderen, terwijl minder dan 10 procent van onderzoek en technologische dienstverlening in dat domein zich in deze provincie bevindt. Daarom neemt Sirris, samen met POM West-Vlaanderen, het voortouw in de uitbouw van het nieuwe Machinebouw & Mechatronica centrum.

“Met onze nieuwe vestiging willen we de kmo's in West-Vlaanderen meenemen in de Industrie 4.0-beweging," bevestigt Herman Derache, algemeen directeur van Sirris. “De vestiging bevindt zich in het hart van het dichte kmo-netwerk rond mechatronica, én dichtbij de onderzoekspartners. Ze beschikt over de nodige kantoorruimte en labo's, met onder meer een demoruimte voor flexibele productieautomatisering.”

Demo's met robots en digitale tools

De nieuwe infrastructuur, waarin collaboratieve robots en digitale tools centraal staan, omvat onder meer een demoruimte waarin bedrijven de haalbaarheid van deze technologieën voor hun zaken kunnen evalueren en uitproberen. Om een beeld van de mogelijkheden te geven, werden bij de opening drie mogelijkheden opgesteld. In de eerste cel zal het potentieel worden gedemonstreerd van mobiele technologieën zoals smart glasses in productie, in dit geval voor order-picking. Een AGV (automated guided vehicle) brengt de geselecteerde onderdelen naar een tweede cel, waar collaboratieve robots zullen tonen hoe de samenwerking met een menselijke operator in robot-ondersteunde assemblage kan verlopen. Ten slotte brengt de AGV het geassembleerde product naar de laatste cel, waar een operator via technologie ondersteund wordt in zijn manuele taken en bij kwaliteitscontrole. 

Drie pijlers

Het applicatielab vormt de eerste van drie pijlers van het Machinebouw & Mechatronica centrum dat vanuit de POM West-Vlaanderen wordt geïnitieerd. Naast het applicatielab van Sirris in associatie met UGent Campus Kortrijk wordt ook een tweede lab voorzien, gelinkt aan de digitale knowhow van Howest, dat de toepassingen van virtuele en toegepaste realiteit met de machinebouw en de productiebedrijven onderzoekt. De R&D-pijler wordt uitgebouwd rond de onderzoeksinfrastructuur die vanuit de KU Leuven in ontwikkeling is in Brugge en die voortbouwt op de jarenlange activiteiten aan de Technologiecampus Oostende van KU Leuven. 

Sirris investeerde tot nu toe al bijna een half miljoen euro in het lab en zal ook de komende twee jaar blijven investeren. In het totaal zal vanuit de sector, de overheid en de kennisinstellingen in het Machinebouw en Mechatronica centrum 4,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in de komende 2 jaar. 

Regionaal belang van machinebouw & mechatronica

West-Vlaanderen vormt de bakermat van de Vlaamse industrie. Vandaag creëert deze sector in deze provincie nog altijd een groot deel van de tewerkstelling. "Bijna een kwart van de Vlaamse industriële werking wordt gegenereerd door West-Vlaamse ondernemingen,” weet Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie van de Provincie West-Vlaanderen. "De helft daarvan is actief in de sector Machinebouw & Mechatronica. Met meer dan een kwart van de tewerkstelling in de metaalverwerkende sector en zelfs meer dan 40 procent van de Vlaamse tewerkstelling in mechatronica is deze cluster heel belangrijk voor West-Vlaanderen.” 

Het provinciebestuur ontrolde eind 2013 met West Deal een eigen ambitieus economisch beleidsplan met de Fabrieken voor de Toekomst als speerpunt. "Uit een studie bleek dat West-Vlaanderen vooral excelleert in een aantal specifieke sectoren, meer bepaald Blue Energy, Voeding en Nieuwe Materialen,” somt Jean de Bethune op. “De sector mechatronica scoorde ook heel goed in de studie maar wij zagen mechatronica samen met logistiek vooral als een belangrijke hefboom om de andere sectoren verder te laten floreren.” 

Na veelvuldig en intens overleg met Sirris en met topbedrijven uit de sector besloot men vorig jaar om ook voor deze sector een geëigend traject uit te tekenen. De POM West-Vlaanderen nam Jos Pinte, voormalig algemeen directeur van Sirris onder de arm om ‘Machinebouw en Mechatronica’ tot een volwaardige vierde Fabriek voor de Toekomst op de rails te zetten. Volgens Jos Pinte is de ontwikkeling van een technologiecentrum Machinebouw en Mechatronica in het hart van de sector onontbeerlijk. Dit centrum is een must om de vele Vlaamse en West-Vlaamse kmo’s met een complementair en versterkend aanbod aan de initiatieven van Flanders Make, nog beter te kunnen bereiken en te ondersteunen in hun technologische innovaties.

Voor meer informatie, interviews of foto’s: 

Marie-France Rousseau, Communication Manager Sirris, tel. +32 498 91 94 56 – marie-france.rousseau@sirris.be 

Brigitte De Proost, Coördinator Communicatie POM West-Vlaanderen, tel. +32 50 140 157 – brigitte.deproost@pomwvl.be

 

Over Sirris

Sirris is het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, opgericht in 1949 door Agoria. Bij Sirris werken meer dan 150 hooggekwalificeerde ingenieurs, wetenschappers en technici die bedrijven bijstaan bij het invoeren van technologische innovaties. Zij gaan daarvoor ter plaatse, geven technologisch advies, starten innovatietrajecten en begeleiden deze tot bij de implementatie.

Sirris wil het concurrentievermogen van de bedrijven in de sector vergroten. Ruim 2.300 Belgische bedrijven zijn lid van Sirris en krijgen zo toegang tot een uitgebreide dienstverlening. Om kennis maximaal uit te bouwen, zet het centrum regionale, nationale en internationale onderzoeksprojecten op met talrijke partners. Meer info op http://www.sirris.be/.

Over POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen wil de economie van West-Vlaanderen in het algemeen en het innoverend bedrijfsleven in het bijzonder versterken door samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners.

Als verzelfstandigd agentschap van de Provincie, initieert, ondersteunt of regisseert de POM acties om het ondernemerschap te bevorderen, om de kennisinstellingen en het ondernemerschap in elkaar te clusteren tot Fabrieken voor de Toekomst, om te overtuigen tot duurzamer ondernemen alsook om zowel de logistieke als de internationale aantrekkingskracht van West-Vlaanderen te versterken.