Uniek toptechnologiecentrum Mechatronica in West-Vlaanderen in de maak

Domains: 
Mechatronica

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Sirris richten nog dit jaar een toptechnologiecentrum op in West-Vlaanderen. Kostenplaatje voor de operationalisering van het centrum wordt op 4 miljoen euro geraamd. Het centrum wordt het expertisecentrum van de nieuwe Fabriek voor de Toekomst Machinebouw en Mechatronica.

Het nieuwe toptechnologiecentrum zal nog dit jaar op de rails gezet worden. In totaal worden de kosten voor het centrum op 4 miljoen euro geraamd, waarvan ongeveer een miljoen euro nodig om de nodige demo-en testinfrastructuur aan te schaffen. "Machines worden slimmer, bedrijven werken digitaal, processen worden geautomatiseerd en mens en robot zullen zij aan zij samenwerken om het product van de toekomst te produceren. Met de vierde industriële revolutie voor de deur is de industriële sector een wereld volop in beweging”, weet Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie.

Economische spelers en beleid zetten opnieuw zwaar in op de industriële sector. In West-Vlaanderen, de provincie met de meest geïndustrialiseerde economie, krijgt dit concreet vorm. Bijna een kwart van de Vlaamse industriële tewerkstelling wordt gegenereerd door West-Vlaamse ondernemingen. De helft daarvan is terug te vinden in de machinebouw & mechatronica. Met meer dan een kwart van de tewerkstelling in de metaalverwerkende sector en zelfs meer dan 40% van de Vlaamse tewerkstelling in de mechatronica is deze cluster heel belangrijk voor West-Vlaanderen. Alleen al in West-Vlaanderen biedt deze sector werk aan 42.000 mensen.

West Deal

West-Vlaanderen, het enige provinciebestuur dat met West Deal een eigen economisch beleidsplan heeft opgesteld, blijft investeren in de industrie als motor voor de West-Vlaamse economie. Speerpunt van West Deal zijn de Fabrieken voor de Toekomst (clusters), een bundeling van krachten en expertise om gezamenlijk werk te maken van strategische domeinen waarmee de clusters zich kunnen versterken op het vlak van onderzoek, opleiding, infrastructuur, kmo-dienstverlening en branding. Uit een studie van Econopolis o.l.v. econoom Geert Noels bleek dat Nieuwe Materialen, Voeding en Blue Energy de sectoren zijn waarin West-Vlaanderen excelleert. Machinebouw & Mechatronica werd initieel aanzien als een horizontale pijler die essentieel is voor de ontwikkeling van de andere clusters maar ondertussen is er nood aan de lancering van deze cluster als een volwaardige vierde Fabriek voor de Toekomst.

M&M

Halfweg vorig jaar werd beslist deze vierde fabriek op de rails te zetten. “Machinebouw & Mechatronica heeft als sector niet alleen een zeer grote maatschappelijke waarde in onze contreien, we botsten in de ontwikkeling van de drie ‘verticale’ fabrieken vaak op de scheidingsmuur met deze vierde cluster,” aldus Jean de Bethune. Samen met Sirris werd een expert onder de arm genomen om te bepalen welk technologisch domein bijzondere onderzoeksaandacht verdient ten dienste van de drie eerder genoemde clusters en complementair aan wat er op Vlaams niveau leeft. “De keuze voor Jos Pinte was logisch”, vertelt Herman Derache, algemeen directeur van Sirris. "Jos Pinte was 12 jaar lang algemeen directeur van Sirris en één van de geestelijke vaders van Made Different, een initiatief van Agoria en Sirris om de maakindustrie te helpen transformeren naar ‘Factories of the Future 4.0.’. Grondige kennis van het werkveld en de West-Vlaamse bedrijven was belangrijk, maar uiteraard ook kennis van de technologische evoluties, vooral om het toekomstig potentieel ervan te kunnen inschatten.”

Het onderzoek van Jos Pinte bracht ‘Industrie 4.0.’ naar voor als focusdomein voor een nieuw en toekomstgericht technologiecentrum. “Binnen Industrie 4.0. is de koppeling tussen reële en virtuele realiteit niet weg te denken. Ze biedt tal van mogelijkheden, zowel product- als procesmatig. Mogelijkheden die, als onze industrie er snel op inspeelt en ook daarin top is, die industrie opnieuw een voorsprong biedt t.o.v. andere industriële regio’s in de wereld,” meent Jos Pinte.
Uit de studie kwamen een aantal thema’s naar voren waarrond een unieke en toekomstgerichte expertise zal opgebouwd worden om onze Vlaamse industrie de 4.0.-kar niet te laten missen: Cyber-Physical Systems, Networked Manufacturing, Flexibele en Slimme Automatisatie, Augmented Reality, Zelfsturende Systemen en Integrale Productontwikkeling.

Op basis hiervan vonden de sector en de overheid, Sirris en de POM West-Vlaanderen, elkaar opnieuw vrij vlot. Al snel bereikten de partners een conceptueel akkoord om voluit te gaan voor de ontwikkeling van een ‘Technologiecentrum Industrie 4.0 Machinebouw & Mechatronica’, in volle complementariteit met de initiatieven van Flanders Make (het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie), en ingebed in het hart van de sector, namelijk in West-Vlaanderen. “Voor Sirris zal dit, naast een antenne van Flanders Make, ook een bijkomende lokale uitvalsbasis vormen. Op die manier hopen wij de vele West-Vlaamse KMO’s nog beter te kunnen bereiken en te ondersteunen in hun technologische innovaties”, besluit Herman Derache. 

Meer info:

POM West-Vlaanderen

Tom Van Welden,Strategisch coördinator West Deal, e-mail: Tom.Vanwelden@pomwvl.be

Sirris

Herman Derache, Managing Director, e-mail: Herman.Derache@sirris.be