Structurele samenwerking tussen Sirris en kersvers Flanders Make


Maakindustrie plukt de vruchten

Het is eindelijk zover: Flanders Make is sinds gisteren officieel van start gegaan. En dat is heel goed nieuws voor de maakindustrie in ons land. Bedrijven in de maakindustrie hebben hiermee hun eigen strategisch onderzoekscentrum dat de krachten en kennis van FMTC, Flanders' DRIVE en labo's van de vijf Vlaamse universiteiten bundelt en verder zal uitbreiden. Zo kan het initiatief deze bedrijven via pre-concurrentieel onderzoek ondersteunen om hun internationale concurrentiepositie te verstevigen. De oprichting gebeurde onder impuls van Agoria, met de hulp van Sirris. 

Herman Derache, Algemeen Directeur van Sirris, licht de behoefte aan een strategisch onderzoekscentrum in Vlaanderen toe: "Het bundelen van de krachten in bedrijfsgericht onderzoek is een belangrijke troef om onze maakindustrie een toekomst te kunnen bieden dankzij een versterkte competitiviteit. Tot nu toe was onderzoek voor deze doelgroep in Vlaanderen te veel versnipperd. Bovendien groeide de behoefte aan meer onderzoek, om aan de technologische noden van de bedrijven tegemoet te komen. Met de komst van Flanders Make zal het mogelijk worden sneller de nodige innovaties te implementeren in producten en processen bij de bedrijven." 

"Niet dat er voorheen geen initiatieven bestonden; Sirris deed bijvoorbeeld al deels wat binnen Flanders Make zal gebeuren, net zoals FMTC, Flanders’ DRIVE en de verschillende Vlaamse universiteiten. Deze krachten samenbrengen was dus een logische volgende stap. Toen de Vlaamse overheid bereid was mee te stappen in dit verhaal, hebben we de kans niet laten liggen: Sirris heeft het voortouw genomen door eerst de juiste partners in een consortium rond de tafel te brengen, een gemeenschappelijke visie en daarbij aansluitend een businessplan uit te werken en dit plan ten slotte te verdedigen bij de overheid. Sirris bevond zich hiervoor in de beste positie vanuit het vertrouwen van alle partners en was niet aan zijn proefstuk toe. We hadden immers de nodige ervaring  opgedaan bij de oprichting van het succesvolle Strategisch Initiatief Materialen (SIM) vijf jaar geleden." 

Waar staat Flanders Make voor?

Het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie legt zich toe op product- en procesinnovatie in nauwe samenwerking met zo'n zestig technologisch toonaangevende bedrijven, 'early adopters' uit de Vlaamse maakindustrie. Technologisch onderzoek en innovatie in mechatronica, productontwikkelingsmethoden en advanced manufacturing, gestuurd vanuit de uitdagingen en de noden van en door de industrie, vormen hiervoor de basis. 

Tegen 2018 zullen meer dan 300 onderzoekers voltijds als een unieke community samenwerken aan een gemeenschappelijke industriële onderzoeksagenda. Flanders Make heeft vestigingen in Lommel, Diepenbeek en Leuven en bij de vijf Vlaamse universiteiten. 

Sirris als 'technology adoption aid'

De valorisatie van de onderzoeksresultaten zal echter niet stoppen bij de direct betrokken technologieleiders; de generische onderzoeksresultaten en de competenties van Flanders Make zullen beschikbaar gesteld worden aan alle bedrijven in de brede maakindustrie. En deze rol is een uitdaging, geknipt voor Sirris: als collectief centrum van en voor de technologische industrie zal het er mee voor zorgen dat de resultaten die Flanders Make bereikt, veel verder reiken dan de zestig actief deelnemende bedrijven en doorstromen via haar klassieke diensten, zoals technologisch advies, collectief onderzoek, implementatiebegeleiding en demonstratieapparatuur, naar de 3.000 andere maakbedrijven in België. 

In 2012 lanceerde Sirris samen met Agoria het Made-Different-programma, dat ondernemingen uit de maakindustrie helpt te transformeren naar 'Fabrieken van de Toekomst'. Nieuwe onderzoeksoutput van Flanders Make over technologie die de fabriek van de toekomst nodig heeft zal via kanalen als Made Different snel en gepast ingang vinden tot in de volledige doelgroep. 

Om dit in de praktijk op een efficiënte en effectieve wijze waar te maken, zullen experts van Sirris en Flanders Make intensief samenwerken en de gebouwen en onderzoeks- en demo-infrastructuur van de Sirris-sites in Diepenbeek en Leuven delen. Om zeker te zijn dat Flanders Make een zo sterk mogelijke start maakt, heeft Sirris bovendien een aantal van zijn topexperts tijdelijk gedetacheerd naar Flanders Make. Op die manier kan het nieuwe initiatief de ervaring en de contacten van Sirris met de bedrijven ten volle benutten. 

Samen sterk

In tijden van crisis en grote uitdagingen voor de bedrijven zijn Flanders Make en het samenwerkingsmodel met bedrijven, universiteiten en diffusiepartners als Sirris, de meest passende actie. Zo kan immers op een effectieve en efficiënte wijze via gericht onderzoek de duurzaamheid van de maakindustrie in onze regio verzekerd worden op lange termijn. 

Dit moet in eerste instantie uitmonden in concrete toepassingen voor machines, voertuigen, voertuigcomponenten en hoogtechnologische productiesystemen bij de deelnemende bedrijven.

Daarnaast zet het strategisch onderzoekscentrum ook sterk in op grensoverschrijdende en internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten, om uit te groeien tot een excellent onderzoekscentrum in de Europese context. Zo kan het de maakindustrie toegang geven tot de internationaal beschikbare kennis in dit domein.