Slimme assemblagelijn verdient zichzelf terug op minder dan drie jaar tijd

Kortrijk, 18 oktober - Met de bouw van een compleet nieuwe demonstrator waarop bedrijven zelf in een waarheidsgetrouwe omgeving de mogelijkheden van Industrie 4.0 kunnen uittesten pakken Sirris en POM West-Vlaanderen de uitdagingen in de productie van vandaag en morgen aan. We willen aantonen dat een kmo met een budget van 100.000 euro een dergelijke slimme assemblagecel kan bouwen met technologie die vandaag op de markt is. Een terugbetalingstermijn van minder dan drie jaar wordt op die manier realistisch.

Nieuwe technologieën en digitalisering zullen in de toekomst nog meer aan belang winnen in onze industrie en leiden tot een slimme productie, slimme producten en diensten. Deze evolutie naar Industrie 4.0 heeft nu al een aanzienlijke impact op onze bedrijven. Vele bereiden hun transformatie naar de factory of the future voor of hebben hun eerste stappen al gezet, maar ondersteuning blijft een noodzaak.

Nood aan laagdrempelige oplossingen

In het bijzonder kmo's die zich toespitsen op de productie van kleine reeksen met veel varianten kunnen extra hulp gebruiken. Deze bedrijven hebben te kampen met meerdere hindernissen, waarvan de belangrijkste het continue gevecht tegen complexiteit is. Daarbij is er nood aan eenvoudige, laagdrempelige oplossingen. Een belangrijke zet richting een efficiëntere productie zijn gebruiksvriendelijke ingrepen die moeilijk en repetitief werk eenvoudiger maken door de operator te ondersteunen.

Bovendien moet men kunnen overschakelen naar een hogere reactiesnelheid. Dit door de seriegrootte te reduceren tot een single-piece-flow, de buffer in productie tot nul te herleiden en gebruik te maken van one-touch logistiek en zelfsturende productiecellen.

Future-proof assemblagelijn

Om aan deze en andere verzuchtingen tegemoet te komen, besloot Sirris een nieuwe pilootlijn te ontwikkelen in het Smart & Digital Factory in Kortrijk, een initiatief dat Sirris opstartte en verder uitwerkt samen met haar (industrie)gedreven partner, de POM West-Vlaanderen ikv Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica. Deze testversie van de fabriek van de toekomst bestaat uit een assemblagelijn van zes cellen, volledig in de lijn van Industrie 4.0 en doordrongen van de QRM-gedachte. De assemblagelijn integreert niet alleen operator ondersteunende oplossingen en strategieën die een snelle respons mogelijk maken, maar er is eveneens aandacht voor technologieën die first-time-right mogelijk maken door onder meer menselijke fouten te detecteren en voorkomen.

Een ander belangrijk aspect in de kwaliteitsbeheersing van de fabriek van de toekomst is het leren uit fouten en een streven naar continue verbetering. De gebruikte ICT-oplossingen moeten voldoende wendbaar zijn om dit te ondersteunen. Logge, rigide automatisering en ICT zijn in veel bedrijven immers een rem op verbetering en procesinnovatie. Ook hier speelt de pilootlijn op in.

Een dergelijke lijn is relevant in een assemblageomgeving die te maken heeft met grote aantallen aan varianten, omdat 'single-piece-flow' mogelijk (en betaalbaar) wordt door zinvolle en betaalbare digitalisering. We willen met de nieuwe lijn aantonen dat een kmo met een budget van 150.000-200.000 euro een dergelijke slimme assemblagecel kan bouwen met technologie die vandaag op de markt is. De ROI moet komen van een verbetering van manproductiviteit, kwaliteitsbeheersing en verhogen van snelheid en flexibiliteit. Een terugbetalingstermijn van minder dan drie jaar moet realistisch zijn.

Samenstelling van de assemblagelijn

De compleet nieuwe demolijn bestaat uit zes cellen die samen een assemblagelijn vormen voor de efficiënte fabricage van productfamilies met veel variaties. Het uitgangspunt is de operator die efficiënt moet kunnen werken. Dit via ondersteuning van allerlei technologieën, zoals een cobot, AGV, digitale werkinstructies die geprojecteerd worden op een scherm of het werkvlak. Daarnaast worden de principes van QRM, lean en kaizen ingezet. De digitale integratie van de verschillende processen en tools is eveneens in deze lijn voorzien. 

In dienst van de bedrijven

Verschillende discrete-manufacturing-bedrijven hebben al interesse getoond in de nieuwe cel. Vooral de manier waarop een gecustomiseerd klantenorder volautomatisch wordt vertaald naar een productieorder met volledig gedetailleerde picking- en montage-instructies wordt als een belangrijke meerwaarde aanzien.

De opstelling maakt deel uit van een testversie van de fabriek van de toekomst die Sirris ontwikkelt, om bedrijven in realiteit te laten proeven van de mogelijkheden van Industrie 4.0. Het is een proeftuin, die als experimenteerruimte kan worden gebruikt. Na de officiële inbedrijfsstelling kunnen ze de lijn zelf uittesten in functie van hun eigen activiteiten. Ze kunnen er het verschil tussen de vaak mooie theorie en de soms frustrerende praktijk zelf ervaren en er de nodige lessen uit trekken. Op termijn zal  het applicatielab verder uitgebouwd worden tot een echt 'experience center'. 

De nieuwe assemblagelijn werd ontwikkeld in het Interreg-project Factory 4.0 dat staat voor een grensoverschrijdende aanpak om bedrijven in de grensregio's kennis te laten maken met technologieën die passen in het kader van Industrie 4.0 en hun mogelijkheden.

 

Over Sirris

Sirris is het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, opgericht in 1949 door Agoria. Bij Sirris werken meer dan 150 hooggekwalificeerde ingenieurs, wetenschappers en technici die bedrijven bijstaan bij het invoeren van technologische innovaties. Zij gaan daarvoor ter plaatse, geven technologisch advies, starten innovatietrajecten en begeleiden deze tot bij de implementatie.

Sirris wil het concurrentievermogen van de bedrijven in de sector vergroten. Ruim 2.300 Belgische bedrijven zijn lid van Sirris en krijgen zo toegang tot een uitgebreide dienstverlening. Om kennis maximaal uit te bouwen, zet het centrum regionale, nationale en internationale onderzoeksprojecten op met talrijke partners. Meer info op www.sirris.be.

 

Over POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen wil de economie van West-Vlaanderen in het algemeen en het innoverend bedrijfsleven in het bijzonder versterken door samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners.

Als verzelfstandigd agentschap van de Provincie, initieert, ondersteunt of regisseert de POM acties om het ondernemerschap te bevorderen, om de kennisinstellingen en het ondernemerschap in elkaar te clusteren tot Fabrieken voor de Toekomst, om te overtuigen tot duurzamer ondernemen alsook om zowel de logistieke als de internationale aantrekkingskracht van West-Vlaanderen te versterken.