Sirris viert 20 jaar technologische innovatie in het Liège Science Park

Seraing – Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, viert vrijdag 18 september 2015, het twintigjarig bestaan van haar vestiging in het Liège Science Park in aanwezigheid van de voornaamste medespelers van de Waalse industriële research, waaronder Jean-Claude Marcourt, Vice-president van de Waalse Regering, Minister van Economie, Innovatie en Onderzoek. Dit is meteen ook de gelegenheid om een balans op te maken van de impact van haar activiteiten in de regio en erbuiten, en om de acties voor te stellen die er werden ondernomen om haar rol in het domein van de technologische innovatie te blijven spelen.

De vestiging in Sart Tilman is 20 jaar geleden de springplank geweest voor de activiteit van Sirris in Wallonië. In het groene kader van het 'Liège Science Park' heeft Sirris in partnerschap met de industriewereld en de overheden een hightech infrastructuur en competenties ontwikkeld die onontbeerlijk zijn voor de ondersteuning van innovaties in de technologische industrie in Wallonië en erbuiten.

“Met een team dat van 40 naar 55 personen is gegroeid, heeft Sirris in 20 jaar tijd 23.000 industrieel innoverende projecten gerealiseerd voor 2.544 ondernemingen in Wallonië, hetzij ongeveer alle Waalse bedrijven van de sector. Dit was mogelijk dankzij een investering van 12 M€ in een geavanceerde infrastructuur en uitrusting via het Waalse Gewest en Europa door middel van onder andere de Feder-projecten. 35 procent van het jaarbudget is afkomstig van een financiering die voornamelijk door het Waalse Gewest wordt aangebracht voor het verwerven en het versterken van alle nodige kennis,” verklaart Umberto Baraldi, directeur van Sirris Wallonië.

Dankzij deze nieuwe installatie was Sirris in staat om haar activiteiten, haar doelgroep en haar impact op de sector uit te breiden. Enerzijds heeft het collectief centrum zijn activiteiten voor technologische ondersteuning ontwikkeld door een bevoorrecht R&D-partner te worden voor kmo's die niet over de noodzakelijke middelen beschikken en voor grote ondernemingen die eerder specifieke behoeften hebben.

Anderzijds heeft Sirris de sector gesensibiliseerd voor nieuwe fabricagetechnieken van producten zoals thixomolding, metal injection molding, 3D-printing, nanotechnologieën, digitale simulatie… waarin het zich heeft gespecialiseerd in zijn vestiging in Liège Science Park.

Dat alles was niet mogelijk geweest zonder een nauwe samenwerking met de diverse partners van de Waalse industriële research zoals de concurrentiepolen, Innovatech, AEI en andere centra zoals CRM, Cenaero, de academische wereld en haar interfaces. De coherentie van de activiteiten van Sirris met de reële behoeften van de industrie in combinatie met de door het Waalse Gewest geboden ondersteuningsstrategieën voor innovatie, hebben de onontbeerlijke financiële steun van de gewestelijke instanties gegarandeerd.

“Om enkele voorbeelden te noemen: Sirris heeft als aanbrenger van knowhow en competenties deelgenomen aan 27 Marshallprojecten (waarvan bijna de helft gegenereerd door de Mecatech-pool) en 6 Cwality-projecten. En sinds de lancering van de technologische cheques in Wallonië heeft Sirris 315 dossiers van ondernemingen behandeld die 2.909 cheques vertegenwoordigen. Zodoende neemt Sirris alleen al 30 procent van de in dit kader voorgestelde dossiers op zich,” licht Umberto Baraldi toe.

Voor Jean-Claude Marcourt, Vicepresident en Minister van Economie: “De onderzoekcentra zijn essentiële spelers in de economische heropleving van Wallonië. Dit door bij te dragen aan de diffusie van kennis over opkomende technologieën binnen het industriële weefsel. Het Marchallplan 4.0 , over de politiek van de competitiviteitspolen die ik heb geïnitieerd heen, houdt precies de partnerdynamiek in stand onder de spelers in het onderzoek en de economie. Deze spelers openen via vooruitziende projecten werkgelegenheid met een sterke toegevoegde waarde voor het economische weefsel in Wallonië.” En de minister voegt hieraan toe: “Sirris bewijst ons al twintig jaar dat onderzoek en innovatie het hart zijn van de transformatie van Wallonië en dat deze voortaan deel uitmaken van de genen van de ondernemers in deze regio."

Umberto Baraldi besluit: “Sirris Wallonië zal zijn toekomst altijd blijven opbouwen in functie van de industriële behoeften en de ondersteuning van het Waalse Gewest. Drie sleutelelementen zullen onze prioriteiten in de toekomst bepalen: het Masterplan Innovation voor de industrie, uitgewerkt door Sirris en Agoria, dat aan bedrijven een duidelijk referentiekader biedt voor de structurering van hun innovatie, een intensere samenwerking met de plaatselijke R&D spelers (CRM, Cenaero) en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën in het kader van de industrieproblematieken 4.0 (additieve technologieën, microfabricages, intelligente producten en procedés).”