Sirris en de POM West-Vlaanderen breiden arsenaal cobots uit met Sawyer

Komst van eenarmige cobot is primeur voor Benelux

Collaboratieve robots of cobots kunnen snel en flexibel worden ingezet om samen te werken met operatoren in productie, om zo efficiëntie en competitiviteit te verhogen. Geen wonder dat hun aantal in België stijgt - we schatten dat er momenteel een honderdtal in bedrijf zijn. De kloof tot daadwerkelijke implementatie blijft voor veel ondernemingen echter nog (te) groot. Hier springt Sirris bij, onder meer via opleidingen, demo’s en haalbaarheidsstudies. Sirris vond binnen het provinciebestuur in de  POM West-Vlaanderen, een (industrie)gedreven partner om samen het Smart & Digital Factory Lab in Kortrijk uit te bouwen.

Sinds de opening in maart 2016 mocht het Lab al meer dan 500 bezoekers verwelkomen. Voor een tiental bedrijven heeft Sirris haalbaarheidstesten met cobots uitgevoerd en een veelvoud hiervan mochten we inwijden in de wereld van de cobots via onze opleiding 'meet the cobots'. De POM en Sirris stapten ook in Factory 4.0, een Interreg-project met Noord-Frankrijk en Wallonië. Doel: bedrijven begeleiden bij hun transformatie naar een fabriek van de toekomst. 

In de fabriek van de toekomst die de visie van Industrie 4.0 volgt, krijgt flexibele automatisering een belangrijke plaats toegemeten, onder meer in de vorm van cobots, die naast menselijke operatoren in productie zullen worden ingezet. De toepassing van een cobot is enigszins anders dan die van klassieke productieautomatiseringsmethoden, waardoor deze over andere kenmerken en eigenschappen beschikken. Dit maakt van cobots een nog relatief onbekend terrein dat echter over een zeer groot potentieel beschikt. 

Pionier in cobots

Als een van de eersten in Europa detecteerde en erkende Sirris het potentieel van collaboratieve robots ter ondersteuning van de operatoren en als flexibele automatiseringsoplossing. Sirris koos er doelbewust voor om een pioniersrol op te nemen. Vandaag geldt Sirris als dè referentie in België voor cobots in de industrie. We beschikken over uitgebreide expertise en een unieke infrastructuur die ter beschikking staat van de bedrijven om deze technologie te leren kennen, applicaties te ontwikkelen en testen en de inzetbaarheid voor specifieke uitdagingen te evalueren. 

Daarnaast werkt Sirris ook actief mee aan de verdere evolutie en doorbraak van cobots. De concrete noden en vragen uit de industrie worden gegroepeerd en vertaald naar toegepast onderzoek om zo de toepassingsmogelijkheden en inzetbaarheid van cobots nog verder uit te breiden. Idealiter beschikken cobots, net zoals hun menselijke collega's, immers over handen, voeten, ogen en gevoel. 

Pionier zijn houdt ook in dat Sirris haar arsenaal cobots regelmatig dient te vernieuwen of uitbreiden. Sirris beschikt momenteel over een UR3 en UR10 van Universal Robots en een LBR Ilwa 14 van Kuka. Ons verhaal begon echter met de revolutionaire Baxter, een veilige, interactieve, betaalbare cobot. Sinds kort maakt zijn opvolger Sawyer deel uit van onze infrastructuur. We stellen deze nieuwe collaboratieve robot - wederom de eerste in de Benelux - nu in avant-première voor aan de industrie. 

Meet Sawyer!

Met de komst van Sawyer kan Sirris bedrijven een alternatief bieden voor UR en Kuka. De eenarmige robot is CE-gekeurd, dus inzetbaar in industriële productie, in tegenstelling tot zijn voorganger Baxter. Deze flexibele, interactieve cobot is ontworpen om onder meer machines te beladen, printplaten te testen, assemblagehandelingen uit te voeren en andere precieze taken te volbrengen binnen een high-mix low-volume context. Dit zijn typische taken die voorheen moeilijker te automatiseren waren met klassieke industriële robots. 

Het overgrote deel van de taken in productie kan – omwille van klantspecifieke producten in kleine reeksen - niet altijd op een klassieke manier geautomatiseerd worden. Het inzetten van extra mankracht of uitbesteding van het werk zijn niet altijd een haalbare optie, onder meer door de snelheid en flexibiliteit die productie vandaag vereist. Heel wat bedrijven zijn dan ook op zoek naar kostefficiënte manieren om toch aan de snel veranderende eisen van hun klanten te kunnen voldoen. Op deze nood wil Sawyer inspelen. Deze cobot is ontwikkeld om snel aangepast te kunnen worden aan de veranderende productieomgeving en is hierbij voldoende agile om snel van toepassing te veranderen en taken net zoals mensen uit te voeren. 

De nieuwe cobot is met zijn 19 kg, 7 vrijheidsgraden en 1.260 mm bereik in staat om ingezet te worden in typische (eerder nauwe) ruimten en verscheidene opstellingen van productiecellen, ontworpen voor mensen. Dankzij zijn krachtgevoelige bewegingssturing heeft hij de nodige voeling met machines en set-ups, zelfs wanneer de positie van werkstukken verandert. Het resultaat is niet alleen een unieke, adaptieve herhaalbaarheid, maar Sawyer is ook in staat om efficiënt te werken in een minder gestructureerde omgeving, zelfs aan taken die een 0,1 mm tolerantie vereisen. Sawyer komt met een ingebed visiesysteem, bestaande uit een camera in het hoofd en een Cognex-camera in de pols. Hij is net zoals zijn oudere broer Baxter intuïtief te programmeren. 

Try before you buy

In het Smart & Digital Factory Lab van Sirris in Kortrijk zal deze nieuwe telg ingezet worden in een democel, om er naast de operator te werken en assemblagetaken uit te voeren. In deze applicatie wordt gebruik gemaakt van zijn geïntegreerde visie en krachtgevoeligheid. Zo willen we onze bedrijven blijven inspireren over de toepassing van cobots in hun eigen productie.

Voor meer informatie, interviews of foto’s: 

Marie-France Rousseau, Communication Manager Sirris, tel. +32 498 91 94 56 – marie-france.rousseau@sirris.be 

Brigitte De Proost, Coördinator Communicatie POM West-Vlaanderen, tel. +32 50 140 157 – brigitte.deproost@pomwvl.be

 

Over Sirris

Sirris is het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, opgericht in 1949 door Agoria. Bij Sirris werken meer dan 150 hooggekwalificeerde ingenieurs, wetenschappers en technici die bedrijven bijstaan bij het invoeren van technologische innovaties. Zij gaan daarvoor ter plaatse, geven technologisch advies, starten innovatietrajecten en begeleiden deze tot bij de implementatie.

Sirris wil het concurrentievermogen van de bedrijven in de sector vergroten. Ruim 2.300 Belgische bedrijven zijn lid van Sirris en krijgen zo toegang tot een uitgebreide dienstverlening. Om kennis maximaal uit te bouwen, zet het centrum regionale, nationale en internationale onderzoeksprojecten op met talrijke partners. Meer info op http://www.sirris.be/.

Over POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen wil de economie van West-Vlaanderen in het algemeen en het innoverend bedrijfsleven in het bijzonder versterken door samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners.

Als verzelfstandigd agentschap van de Provincie, initieert, ondersteunt of regisseert de POM acties om het ondernemerschap te bevorderen, om de kennisinstellingen en het ondernemerschap in elkaar te clusteren tot Fabrieken voor de Toekomst, om te overtuigen tot duurzamer ondernemen alsook om zowel de logistieke als de internationale aantrekkingskracht van West-Vlaanderen te versterken.