Sirris en Agoria werken aan de gietproducten van de toekomst

Domains: 
Metalen

Belgische gieterijen produceren 140.000 ton gietwerk per jaar

Gent, 30 maart 2015 - Sirris opent vandaag in Zwijnaarde een fonkelnieuwe pilootgieterij, goed voor een investering van 550.000 euro (in samenwerking met OCAS en CRM). De installatie zal gebruikt worden door gieterijen en afnemers om aan te leren first time right gietproducten te bekomen en nieuwe gespecialiseerde gietlegeringen uit te testen. In ons land wordt er jaarlijks 140.000 ton gietwerk per jaar geproduceerd waarvan de helft voor export. Er werken bijna 3000 mensen. De wereldwijde vraag naar gietwerk zal in de komende jaren fors toenemen. Sirris en Agoria willen de Belgische gieterijen ondersteunen in hun uitgroei naar gieterijen van de toekomst en internationalisering.  

Wat is een gieterij eigenlijk? Het gaat om bedrijven die met smeltovens en gietvormen metalen onderdelen produceren, op maat. Het kan gaan om kleine onderdelen voor auto’s en bouwproducten, maar evengoed enorme grote onderdelen van windmolens op zee. Ook zijn ze gespecialiseerd in precisiestukken voor de elektronische en medische sector. Zo speelt deze sector als toeleverancier een strategische rol in het economisch weefsel. De gieterijsector stelt in ons land ongeveer 3000 personen tewerk en is goed voor een totale omzet van ruim 420 miljoen euro. Het aantal industriële gieterijen in België bedraagt 38. 

Wereldwijd is er een groeiende behoefte aan gietwerk. Vooral de voertuigindustrie (auto’s en trucks) is afnemer. De stijgende levensstandaard in groeilanden en de strenger wordende regelgeving rond energie-efficiëntie in de truckindustrie zijn hierbij de drijvende kracht. Andere groeimarkten zijn de chemische, de voedingsindustrie en energiesector. Belgische afnemers bestellen ongeveer 150.000 ton gietwerk per jaar. 

Agoria en Sirris verlenen steun aan deze sector en zijn afnemers via allerlei initiatieven. Op technologisch vlak is er nu de investering in 2 nieuwe luchtgietovens rond legeringsontwikkeling en procesoptimalisatie. Hybride gietlegeringen, 3D print-technologie voor beperkte en complexe series, topologie-optimalisatie en functie-integratie (smart castings) zijn enkele van de thema’s waarrond de experts van Sirris de komende maanden aan de slag gaan. 

De gieterijsector in ons land staat ondertussen voor enkele belangrijke uitdagingen. De sector heeft het moeilijk om nieuwe jonge medewerkers aan te trekken. De milieuverplichtingen die de verschillende overheden opleggen, wegen zwaar en verhogen de kosten. De productiviteit stijgt, maar de rendabiliteit is fors gedaald sinds de crisis door de hoge druk op de prijzen. Daarom investeren Agoria en Sirris in technologische ondersteuning en opleiding. Het gaat hier om een essentiële sector in de waardeketen van de industrie in ons land. Agoria en Sirris zijn ervan overtuigd dat investeringen in de gieterij van de toekomst nodig zijn voor de doorgroei van deze sector. 

Partners: 
Agoria