Industrieel beleid geen loos begrip in West-Vlaanderen

Domains: 
Mechatronica

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, hebben hun plannen geconcretiseerd voor een gezamenlijk initiatief met de industrie en universiteiten in West-Vlaanderen rond Machinebouw & Mechatronica (M&M). Nog dit jaar gaat het technologiecentrum van start, met onder meer een provinciale inplanting van Sirris in West-Vlaanderen.

West-Vlaanderen vormt de bakermat van de Vlaamse industrie. Vandaag creëert deze tak van de economie in West-Vlaanderen nog altijd een groot deel van de tewerkstelling en zorgt het voor een aanzienlijke toegevoegde waarde. Met de Fabrieken voor de Toekomst speelt de POM West-Vlaanderen hier sterk op in. “Ons industrieel weefsel is de kern van onze economie die goed is voor meer dan 112.000 arbeidsplaatsen in West-Vlaanderen maar die ook zorgt voor een sterke clusterwerking”, vertelt Jean de Bethune (CD&V), gedeputeerde voor Economie. Naast nieuwe materialen & textiel, voeding en blue energy vormt de cluster rond machinebouw & mechatronica de vierde pijler van een industrieel kwartet waarin de West-Vlaamse ondernemingen op wereldniveau meespelen.

Een centrum met twee pijlers

“Het initiatief voor de uitbouw van dergelijk technologiecentrum heeft een tweeledige werking: toponderzoek en technologieapplicaties. Daarmee bereiken we ook het grootste deel van de waardeketen, van de topbedrijven tot de kleine kmo die o.m. als toeleverancier voor de grote spelers even cruciaal is”, stelt de Bethune.

De onderzoekspijler wordt geassocieerd met de nieuwe SOC Flanders Make en ent zich op de onderzoeksinfrastuctuur die vanuit de KU Leuven in ontwikkeling is in Brugge, verder bouwend op de jarenlange activiteiten aan de Technologiecampus Oostende van KU Leuven. De applicatiepijler zal in Kortrijk worden uitgebouwd onder de leiding van Sirris, in het hart van het dichte kmo-netwerk rond mechatronica en in de buurt van het expertisecentrum rond industriële automatisering van de Campus Kortrijk van UGent en The Level van Howest.

Sirris in West-Vlaanderen

Sirris, het collectief centrum voor de Belgische technologische industrie, is van bij het begin van de West-Vlaamse initiatieven betrokken. “Samen met de POM voerden we eerder dit jaar een onderzoek uit naar de vraaggedreven focus voor een M&M-centrum,” bevestigt Herman Derache, algemeen directeur van Sirris.

Vanuit de concrete vraag van topbedrijven uit de sector, zoals Picanol, Van de Wiele, CNH, Bombardier, LVD… werd de dubbele nood waar het initiatief op inspeelt vastgesteld: de nood aan toponderzoek op academisch niveau, om de eerste van de klas te kunnen blijven en ook de nood aan het ingang laten vinden van bestaande nieuwe technologieën in het dichte kmo-weefsel van West-Vlaanderen. Heel vaak zijn dit toeleveranciers van de topondernemingen. Deze laatste hebben er dus ook baat bij dat hun volledige waardeketen op hoog technologisch niveau staat.

Binnen de globale visie van Industrie 4.0 is de koppeling tussen reële en virtuele realiteit niet weg te denken. Ze biedt tal van mogelijkheden, zowel product- als procesmatig. Mogelijkheden die, als onze industrie er afdoende snel op inspeelt en ook daarin top is, die industrie opnieuw een voorsprong biedt t.o.v. andere industriële regio’s in de wereld. Deze conclusie is geïnspireerd door de topbedrijven en geënt op de onderzoeksdomeinen in de schoot van de universiteiten van Gent en Leuven en de West-Vlaamse hogescholen VIVES en Howest.

Voor Sirris een uitgelezen moment om ook in de nabijheid van de West-Vlaamse ondernemingen actief te zijn. Herman Derache bevestigt dat hier iets diende rechtgezet: “Onze aanpak als collectief centrum voor de technologische industrie is de kmo’s van nabij te kunnen helpen. Hoe dichter we bij hen aanwezig zijn, hoe meer we hen ontmoeten, hoe beter we de behoeften kunnen voelen en er op kunnen inspelen. We zetten dan ook graag onze schouders mee onder dit initiatief en zorgen ervoor dat de technologieapplicaties voor alle Belgische bedrijven beschikbaar zullen zijn.”

“Steun vanuit het bedrijfsleven, essentiële industriële kennispartners als Sirris en een sterke academische interesse vanuit de universiteiten Gent en Leuven, hun West-Vlaamse campussen en de hogescholen Howest en VIVES zijn voor mij altijd noodzakelijke voorwaarden geweest om er vanuit de overheid iets voor te doen”, zegt Jean de Bethune. Een enthousiasme dat wordt gedeeld door de topman van Sirris, die binnenkort een ploeg van 10 mensen zal inzetten in West-Vlaanderen. “Niet enkel zijn we op die manier dicht bij de bedrijven, maar ook de wisselwerking met het academisch toponderzoek dat in Brugge wordt uitgebouwd en de samenwerking met de POM bevestigt mij dat er nog een mooie toekomst is voor de industrie in Vlaanderen”, aldus nog Derache.