Flanders Make en Sirris kondigen nieuwe onderzoeksinfrastructuur in Leuven aan

6400 m² ten dienste van de digitale transformatie van onze maakindustrie

“Om onze Vlaamse maakbedrijven optimaal te ondersteunen in hun digitale transformatie hebben we performante hoogtechnologische onderzoeksinfrastructuur nodig, waarmee ze hun nieuwe producten en processen kunnen evalueren, valideren en demonstreren”, zegt Urbain Vandeurzen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie.

"Dit gebouw wordt als het ware de Leuvense poort voor de technologische industrie. Hier kunnen de bedrijven terecht voor al hun vragen rond innovatie, van diepgaand onderzoek tot en met advies en coaching bij implementatie”, aldus René Branders, CEO van FIB Belgium en Voorzitter van Sirris, het collectief centrum van en voor de technologische industrie.

Er zijn tal van uitdagingen en opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven: de toenemende vraag naar producten op maat en kleine series, het gebruik van nieuwe lichte materialen en de digitalisering van productieprocessen zijn er maar enkele van. Flanders Make en Sirris ondersteunen via onderzoek en kennisdeling bedrijven om hen zo aansluiting te laten vinden bij de vierde industriële revolutie (Industrie 4.0).

In de nieuwe gebouwen aan de ingang van het Wetenschapspark installeren beide organisaties hun huidige en toekomstige labo-infrastructuur voor innovatie-ondersteuning rond machine-automatisatie en digitale productiesystemen. Hiermee zullen ze co-creatie met bedrijven stimuleren. Onderzoeksresultaten kunnen er bovendien snel vertaald worden in concrete product- en procesinnovaties. De strategische locatie aan de ingang van het Wetenschapspark verzekert een laagdrempelige toegang om te experimenteren met technologie en samen te werken met andere bedrijven en kennisinstellingen.

“De investering in een nieuw gebouw en onderzoekinfrastructuur voor Flanders Make en Sirris is een blijk van vertrouwen in de toekomst van de Vlaamse maakindustrie, in de toekomst van de technologische industrie. De vierde industriële revolutie is volop bezig. De Vlaamse regering gelooft er rotsvast in, als een bron van welvaartscreatie. Investeren in onderzoek en ontwikkeling is daarbij een topprioriteit”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

De nieuwe infrastructuur zal klaar zijn in september 2018 en 6400 m² omvatten. Gepland wordt dat tegen 2025 er 200 onderzoekers en adviseurs aan het werk zullen zijn.


In het gebouw zullen de volgende labo’s gehuisvest worden:

 • Labo voor het testen van digitale en geautomatiseerde machines
  • monitoring en controle van machines op basis van ‘big data’
  • ontwikkeling en testen van innovatieve, high-power machine-aandrijftreinen
  • ontwikkeling en testen van geautomatiseerde en geëlektrificeerde off-highway voertuigen
 • Labo voor het testen van digitale en geautomatiseerde productiecellen - inclusief inspectie, nabewerking en kwaliteitsbewaking
  • voor slimme, materiaal-omvormende productietechnologieën
  • voor innovatieve, additieve productie
 • AppLab voor ontwerp en productie van composieten voor lichtgewicht-toepassingen (SLC-Lab)
 • Testomgeving voor productie- en organisatie management
 • Labo’s voor elektronica en de aanmaak van mechatronische prototypes en slimme producten
 • Een co-creatie/co-design omgeving die de samenwerking met en kennisoverdracht naar bedrijven moet ondersteunen