Flanders’ DRIVE, FMTC en de vijf Vlaamse universiteiten bundelen hun krachten

Vlaamse regering erkent  strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie

Lommel, Leuven, Diepenbeek, 9 mei 2014. De Vlaamse regering keurde vandaag de oprichting van de SOC Maakindustrie goed. In dit nieuw strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie bundelen de Vlaamse onderzoekscentra FMTC en Flanders’ DRIVE alsook laboratoria van de 5 Vlaamse universiteiten hun krachten, met de steun van Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie en onder impuls van Agoria, de federatie van de technologische industrie. Vanuit hun expertise en jarenlange ervaring zullen ze de bedrijven in de maakindustrie samen via precompetitief onderzoek ondersteunen om hun internationale concurrentiepositie te versterken.

De maakindustrie is de motor van de welvaart in Vlaanderen. Ze biedt direct werk aan meer dan 200.000 mensen in 5.700 bedrijven, actief in ondermeer de voertuig- en de machinebouwindustrie alsook in andere hoogtechnologische productieomgevingen.

Herman Derache, coördinator van het consortium en Directeur Sirris Vlaanderen licht het belang van deze beslissing toe: “Ik ben bijzonder trots om de oprichting van de SOC Maakindustrie aan te kondigen. Deze bundeling van krachten op het vlak van product- en procesinnovatie past binnen het beleid van de Vlaamse regering, die de bedrijven wilt stimuleren en ondersteunen om te kiezen voor slimme specialisaties met een hoge toegevoegde waarde. Dit strategisch onderzoekscentrum zal hun via precompetitief onderzoek optimaal ondersteunen om die slimme specialisaties te realiseren en zo de internationale concurrentiestrijd succesvol aan te gaan”.

De SOC Maakindustrie zal nauw samenwerken met een 100-tal Vlaamse topbedrijven  aan precompetitief technologisch onderzoek op het gebied van mechatronica, productontwikkelingmethoden en geavanceerde productietechnologieën.  Dit zal in eerste instantie concrete toepassingen opleveren op het vlak van machines, voertuigen, voertuigcomponenten en hoogtechnologische productiesystemen. Nadien zal een brede groep bedrijven via de begeleiding van Sirris de gelegenheid krijgen om de onderzoeksresultaten toe te passen en zo hun concurrentiekracht te verhogen.

Daarnaast zet de SOC Maakindustrie ook sterk in op grensoverschrijdende en internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten, om uit te groeien tot een excellent onderzoekscentrum in de Europese context. Zo kan de SOC Maakindustrie de Vlaamse industrie toegang te geven tot de internationaal beschikbare kennis.

Tegen 2018 zullen bij de SOC Maakindustrie meer dan 300 onderzoekers, vanuit de industrie, SOC Maakindustrie en de universiteiten, voltijds als een unieke community samenwerken aan een gemeenschappelijke industriële onderzoeksagenda.

 “De SOC Maakindustrie zal de Vlaamse maakindustrie een sterke boost geven om te vernieuwen, te groeien en jobs te creëren en om haar internationale concurrentiepositie op lange termijn te verstevigen. Via de SOC Maakindustrie kan Vlaanderen zich ook internationaal op de kaart zetten als toplocatie voor de maakindustrie en zo nieuwe productiebedrijven aantrekken. Dergelijke buitenlandse investeringen zijn noodzakelijk om het industrieel weefsel in Vlaanderen te versterken en vernieuwen”, besluit Wilson De Pril, Directeur-generaal van Agoria Vlaanderen.

------------------------------------------------------------------

De SOC Maakindustrie heeft vestigingen in Lommel, Diepenbeek en Leuven en bij de 5 Vlaamse universiteiten. De Vlaamse overheid ondersteunt de SOC Maakindustrie financieel. De SOC Maakindustrie start met een basisfinanciering vanuit de Vlaamse Regering van €8,4 miljoen per jaar vanaf 2014, gecombineerd met eenmalige impulsen vanuit SALK, EFRO en Competitiviteit ter waarde van €16,5 miljoen voor de financiering van gericht onderzoek. De SOC Maakindustrie kwam tot stand vanuit een impuls gegeven in het SALK-rapport voor Limburg en dankzij een intensieve samenwerking tussen de industrie, de universiteiten, Flanders’ DRIVE en FMTC, onder leiding en coördinatie van Sirris.

Opzet is tegen 2018 – wanneer we op kruissnelheid zijn - te komen tot een jaarlijkse overheidsdotatie van € 25 miljoen en een totale omzet van € 50 miljoen door bijkomende inbreng van middelen vanuit bedrijven, IWT en Europese steunkanalen. 

Partners: 
Made Different