Bedrijven transformeren, Sirris evolueert mee

Recente enquête geeft sterk signaal over koers die we varen

Om de technologische vernieuwing bij bedrijven te blijven ondersteunen en impact te hebben op lange termijn blijft Sirris, het collectief centrum voor de technologische industrie, ook zelf inhoudelijk innoveren en de lat steeds hoger leggen. Daarom startten we in 2016 een grondige transformatie over een tijdspanne van drie jaar, om de uitdagingen van de bedrijven een stap voor te blijven en hen zo te kunnen verder helpen. Hoe we dat concreet aanpakken en welke bedrijven vorig jaar een beroep deden op onze dienstverlening, kunt u lezen in ons jaarverslag 2016, dat nu online verschijnt.

In 2016 konden bedrijven op het advies en de steun van Sirris rekenen in 1.734 industriële projecten en 126 collectieve onderzoeksprojecten. We stonden in voor tal van interventies bij 1.334 verschillende bedrijven. In het totaal vertegenwoordigt dit een omzet van zo'n 23 miljoen euro.

Zo blijft Sirris over de nodige middelen beschikken om vandaag en ook morgen te blijven investeren in innovatie en om onze bedrijven te ondersteunen. Zeker in deze turbulente tijden willen we een belangrijke rol blijven spelen voor de industrie, met onze multidisciplinariteit en domein-overschrijdende aanpak als troeven om technologische uitdagingen aan te gaan.

Goedkeuring van de industrie

Dat Sirris op de goedkeuring van de bedrijven kan rekenen, leren ons de resultaten van een grondige enquête die plaatshad in het voorjaar en waaraan zo'n 500 bedrijven uit de technologische industrie van over het hele land deelnamen: maar liefst 50 procent van de ondervraagden denkt spontaan aan Sirris voor hulp bij technologische innovatie en bij 35 procent staan we zelfs op de eerste plaats. Vergeleken met een gelijkaardige enquête in 2011 zijn we ondertussen niet alleen beter bekend in de industrie - van 33 procent in 2011 naar 50 procent in 2016, het aantal spontane aanvragen om ondersteuning is bovendien met 10 procent gestegen. Onze positieve reputatie als collectief centrum met kennis van baanbrekende nieuwe technologieën werd dus andermaal en zeer overtuigend bevestigd.

Meerjarenplan 2017-2020

Bij elke afweging of beslissing houdt Sirris haar kernmissie als collectief centrum voor ogen: bedrijven helpen technologische innovaties te realiseren, voor een duurzame, economische groei. Vandaag en ook morgen blijft dit een absolute noodzaak. Bedrijven worden immers geconfronteerd met steeds snellere en meer ingrijpende veranderingen. Ze kunnen rekenen op de steun van Sirris, bij het maken van de juiste technologische keuzes en het vertalen van hun innovatie in vermarktbare producten of diensten, betere processen of in een sterkere business. Het landschap waarin zij actief zijn, wijzigt voortdurend. Onze bedrijven moeten volgen en ook Sirris evolueert mee.

Om dit inhoudelijk te sturen hebben we in 2015 het 'Masterplan Innovation' ontwikkeld, met daarin de industriële trends die we onderbrachten in de thema’s 'business of the future', 'product of the future' en 'factory of the future'. Het plan is opgebouwd als praktisch referentiekader rond drie basiscomponenten die welgekend zijn in de industrie: bedrijven doen zaken (business), waarvoor ze producten en diensten ontwikkelen en deze producten en diensten moeten worden gemaakt.

De vraag die hier nog onbeantwoord bleef, was: op welke capaciteiten en noodzakelijke competenties willen wij inzetten om de bedrijven hierin te ondersteunen? Het antwoord haalden we uit een consultatieronde bij de industrie en dit vormt de basis voor ons portfolio voor de toekomst.

Wat met het maken van 'smart products', maar ook - en vooral - het industrialiseren van die smart products? En hoe ga je er geld mee verdienen? De productieomgeving om dit te realiseren is eveneens van groot belang. Hier speelt de digitale revolutie een grote rol, een vak apart met eigen vaardigheden die je eerst onder de knie moet krijgen. Daarom gaan we de komende drie jaar ook voluit investeren in personeel en nieuwe infrastructuur.

Wordt vervolgd in 2017...

Het jaarverslag vindt u hier online.

 

Voor meer info kunt u terecht bij: Marie-France Rousseau, Communication Manager Sirris, tel. +32 498 91 94 56 – marie-france.rousseau@sirris.be