500 bedrijven transformeren tot fabriek van de toekomst

Agoria-Sirris nemen initiatief in kader Nieuw Industrieel Beleid van Vlaamse regering 

Technologiefederatie Agoria en zijn collectief onderzoekscentrum Sirris gaan samen 500 productiebedrijven begeleiden om uit te groeien tot fabrieken van de toekomst of ‘factories of the future’. Binnen een paar jaar moeten 50 bedrijven al het einddoel bereiken. Het initiatief kadert in het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering. Vandaag worden in het Vlaams Parlement, in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters, de aanpak maar ook doorbraaktechnologieën en best practices van Vlaamse maakbedrijven voorgesteld. Onder het label ‘Made Different’ willen de Vlaamse regering, Agoria en Sirris de Vlaamse maakindustrie versterken en in de wereldtop laten meespelen. Agoria vraagt ook de oprichting van een Strategisch Onderzoekscentrum Maakindustrie waarin bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten samenwerken om toponderzoek voor de maakindustrie te voeren. 

Vlaanderen heeft een sterke maakindustrie. “Direct en indirect verdienen een half miljoen Vlamingen hun boterham in de productiebedrijven en de verschillende industriële maaksectoren,” zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. “De totale industrie is goed voor meer dan 80 procent van de export van het Vlaams gewest, noodzakelijk om onze welvaart te financieren. Maar die sterke positie staat onder druk. Het is al veel gezegd en geschreven: hoge ondernemingskosten, internationale concurrentie, tekort aan geschoold personeel, … Agoria wil echter niet bij de pakken blijven zitten en werkte met zijn lidbedrijven een ambitieus toekomstplan voor de industrie uit. Het plan sluit bovendien naadloos aan bij het beleid van de Vlaamse regering.” 

Vlaams minister-president Peeters: “Agoria en Sirris zijn van bij de start van het Nieuw Industrieel Beleid zeer trouwe bondgenoten gebleken. In de projectoproepen Nieuw Industrieel Beleid, waarvoor de Vlaamse regering in de afgelopen 2 jaar al meer dan 15 miljoen euro heeft uitgetrokken, zijn Agoria en Sirris met 14 projecten bijvoorbeeld zeer belangrijke partners. Met “Made Different” herbevestigen Agoria en Sirris opnieuw dat zij een leidende rol spelen in de transformatie van onze industrie naar de Fabrieken van de Toekomst. Het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering krijgt zo vorm in de praktijk, en groeit uit tot een breed gedragen Nieuw Industrieel Ondernemen.” 

Hoe ziet een fabriek van de toekomst eruit?  

Volgende kenmerken komen altijd terug: ze verbruiken een minimum aan energie en grondstoffen en zijn uiteraard zo milieuvriendelijk mogelijk. Op die manier leveren ze een belangrijke bijdrage aan de vergroening van de economie. Ze beschikken over een modern “state of the art” productie-apparaat. Ze maken producten met een hoge toegevoegde waarde en hun productie kan flexibel inspelen op veranderende vragen. En last but not least: de kennisinhoud en de betrokkenheid van de medewerkers is er erg hoog.  Ze steunen op sociale innovatie, met de creatie van kwaliteitsvolle jobs. 

Wilson De Pril: “Het voorgestelde programma is uniek in Europa, omdat het inwerkt op al deze facetten tegelijk. De acties zijn zowel voor sterke, gevestigde multinationale spelers als om lokale familiale KMO’s die verder in Vlaanderen willen groeien.” Voor de uitvoering van de activiteiten zal een beroep gedaan worden op experten in binnen- en buitenland en op de bestaande kenniscentra in Vlaanderen. 

Minister-president Peeters: “Deze studie en dit event tonen aan dat de Fabriek van de toekomst een project is waar vele ondernemers in Vlaanderen de schouders willen onder zetten.  De industrie van de toekomst in Vlaanderen kan er immers enkel komen met Nieuw Industrieel Ondernemerschap. Agoria en Sirris zullen nu 500 bedrijven gaan begeleiden, de globale maakindustrie heeft zich geëngageerd om 632 maakbedrijven te helpen transformeren, en via de projecten die zijn opgestart worden volgend jaar ruim 27.000 maakbedrijven aangesproken.”

Transformatie industrie vereist innovatie 

De transformatie naar de fabriek van de toekomst vereist heel wat innovatie en onderzoek op topniveau. Agoria roept de Vlaamse regering dan ook op een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) voor de maakindustrie op te richten. Het onderzoek van de SOC kan via Made Different geïmplementeerd worden bij de industriële bedrijven, zowel kleine als grote. 

Minister-president Peeters: “De Vlaamse regering heeft zich geëngageerd voor een groeipad voor meer O&O. Dit zorgt voor een hefboomeffect voor het onderzoek bij bedrijven. Zo realiseert Vlaanderen vandaag een aandeel van 2,4% van het BBP aan O&O. We moeten nu verder kijken hoe we deze middelen kunnen focussen om te zorgen voor meer toegevoegde waarde en tewerkstelling in Vlaanderen. Een SOC voor de maakindustrie is een bijzonder waardevol idee, dat een vliegwiel kan zijn voor industriële activiteiten in Vlaanderen.”

De Vlaamse universiteiten participeren aan de SOC die bestaande Vlaamse onderzoekscentra zoals Flanders’ DRIVE, FMTC en Sirris Manufacturing integreert. Zo creëren we een belangrijk schaaleffect en wordt een vliegende start mogelijk. De universiteiten voeren onderzoek uit op topniveau in verschillende thema’s die relevant zijn voor de maakindustrie. Denk maar onder meer aan mechatronica, transport, elektronica, automatisering, kunststoffen en composieten, productontwerp of productie-organisatie. 

Tijd voor een nieuwe industriële revolutie 

Kortom, de maakindustrie in Vlaanderen kan bogen op een excellent, dynamisch en competitief kennisweefsel. Nu is het zaak om samen te werken aan een nieuwe industriële revolutie. Agoria hoopt dat de SOC Maakindustrie begin 2014 kan opgestart worden. Bovendien zal deze SOC een belangrijke bijdrage leveren aan het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat. “Het Duits voorbeeld toont aan dat de maakindustrie ook in Westerse landen opnieuw jobs en rijkdom kan creëren”, aldus De Pril. “Dit moet ook in Vlaanderen kunnen.” 

Zie ook: Brochure Made Different 

Partners: 
Made Different