Composietstructuren afdanken vraagt om holistische aanpak

Ondanks hun relatief lange levensduur is ook de gebruiksduur van composieten eindig. Zeker voor grote composietconstructies houden we dus best rekening met de afdanking ervan. Om oplossingen te vinden voor de verwerking van grote composietstructuren is Sirris (SLC-Lab en OWI-Lab) samen met Agoria en Go4cCircle de haalbaarheidsstudie CompositeLoop gestart.

Voor dit project werd een consortium opgericht, op initiatief van IBN Composites en IBN Offshore Energy. Afvalverwerking van composietmaterialen, met name in de windindustrie zit immers in de lift: met de stijgende capaciteit groeit ook het aantal wieken per jaar (naar schatting 500.000 ton/jaar in 2030 op wereldschaal, waarvan 150.000 in de EU). Die zullen, net zoals onshore turbines, uiteindelijk het einde van hun gebruiksduur bereiken. Dit terwijl andere domeinen zich nu al geconfronteerd zien met de end-of-life (EoL)-uitdaging van composieten: denk maar aan scheepsrompen, zwembaden, silo's en andere toepassingen in de bouwsector.

In deze haalbaarheidsstudie, die op 1 mei 2018 is gestart en een jaar zal duren, willen we daarom de haalbaarheid, randvoorwaarden en succesparameters van een holistische oplossing voor de afdanking van grote composietstructuren, zoals bijvoorbeeld offshore windturbinewieken, onderzoeken. We starten hierbij met het in kaart brengen van de huidige state of the art, de trends en ontwikkelingen, de drivers, beperkingen en succesfactoren van de verschillende opties voor dergelijke structuren.

De resultaten van het onderzoek willen we valideren in samenwerking met bedrijven. Bent u geïnteresseerd om samen met ons haalbare EoL-oplossingen te ontdekken voor composietstructuren? Of wilt u op de hoogte blijven van de workshops en events die in dit kader zullen worden georganiseerd? Neem zeker contact met ons op!

(Bron foto's: Dreamstime)