Componenten van hoge kwaliteit uit kwaliteitspoeders

Om de kwaliteit van met additive manufacturing geproduceerde componenten te waarborgen, moet men vanaf het begin beschikken over kwaliteitspoeders, die ook in de opslag en in de loop van de productie hun kwaliteit behouden. Sirris kan u helpen bij de karakterisering ervan.

De kwaliteit van de poeders die men met laser beam melting verwerkt, is essentieel voor de kwaliteit van de geprinte componenten. Het is de evidentie zelve, maar hoe is de karakterisering van de poeders te bepalen en hoe zijn de doorslaggevende eigenschappen te meten? Deze vragen oplossen is des te noodzakelijker omdat de poeders van het ene smelt-bed van een component op het andere gerecycled zijn en vaak opgeslagen in omstandigheden die niet altijd optimaal zijn.

Kwaliteitsgarantie op poeders maakt het dus mogelijk om het aantal defecten in de onderdelen te verminderen en de robuustheid van de productietechniek te verhogen, wat een directe impact heeft op het rendement van het proces. Sirris verbindt zich ertoe om aan de hand van verschillende projecten (waaronder een door de FOD Economie gesteund prenormalisatie-project) oplossingen voor te stellen aan bedrijven.

Na een gevoeligheidsanalyse van verschillende meetmethoden heeft Sirris nieuwe apparatuur aangeschaft, met name van Granutools, waarmee poederafwijkingen in productiecondities gemakkelijk op te sporen zijn voor wat betreft korrelgrootte, vochtigheid en oxidatie.

Daarnaast valideert Sirris protocollen op laboratoriumniveau, waardoor sterke metingen van zowel het poedervochtgehalte als van verschillende andere fysische grootheden mogelijk zijn.

Meer in het algemeen evalueerde Sirris het effect van het toevoegingsproces op het poeder om 'best practice' regels met betrekking tot de manipulatie en de bemonsteringsomstandigheden vast te leggen. Van daaruit stelde Sirris een bestek (lastenboek) op voor de ontwikkeling van een tool voor manipulatie van poeder om zo de risico's van afwijkingen en contaminaties als gevolg van het proces tot een minimum te herleiden.
Deze tool is momenteel in productie bij Sirris. De doeltreffendheid ervan zal men zeer binnenkort testen, en vooral op aluminiumpoeders.


Kast met handschoenen onder argon voor controle van conditionering van de poeders tijdens de onderzoekingen


Instrumenten voor manipulatie van de poeders in voorbereiding van productiecondities

Dankzij haar analyse-uitrustingen en conditioneringsmiddelen in een gecontroleerde atmosfeer kan Sirris u helpen voor het kwalificeren van uw poeders voor uw additive manufacturing in het kader van de implementatie van een kwaliteitsgarantiesysteem of bij het op punt stellen van een nieuw materiaal of een nieuwe productie.

Tags: