Cocreatie binnen Competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-Vlaanderen

In het project 'Cocreatie binnen Machinebouw & Mechatronica' willen de partners de bedrijven via cocreatie betrekken in de Machinebouw & Mechatronica-labs. Deze cocreatie wordt gerealiseerd via twee opeenvolgende cycli: inspiratie en implementatie, codesign en coproductie en co-evaluatie. Na elke cyclus worden de bevindingen verspreid naar de ruime doelgroep.
Binnen dit project neemt Sirris, samen met UGent Campus Kortrijk, het thema 'Smart Assembly/Production' voor zijn rekening.

Looptijd: Juni 2019 - Mei 2021

Nieuws!

Context

Industrie 4.0 zorgt voor heel wat nieuwe technologieën binnen uw productieomgeving: augmented & virtual reality, collaboratieve robots, big data, Internet of Things, … Ontwikkeld binnen het EFRO-project Competentiecentrum Machinebouw & Mechatronicacentrum, vormen de vijf labs van Fabriek voor de Toekomst Machinebouw samen één geheel en bieden een antwoord op de uiteenlopende uitdagingen waar bedrijven vandaag mee geconfronteerd worden. Hier brengen we de expertise van de West-Vlaamse kenniscentra rond Industrie 4.0 samen om uw bedrijf voor de toekomst klaar te stomen.

Doel

Met de deelnemende bedrijven willen we proof-of-concepts uitbouwen en valideren , om zo het hoofd te bieden aan typische Industrie 4.0-uitdagingen. Voor de realisatie van Industrie 4.0 zijn slimme en geïnterconnecteerde machines, slimme en flexibele productiesystemen en innovatieve ondersteunende technologieën voor de operator onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen dit voorstel ligt de focus op het wegnemen van barrières bij de ontwikkeling en implementatie van deze belangrijke elementen. Dit project wil antwoord bieden op volgende industriële uitdagingen:

  • Hoe kan intelligentie geïntegreerd worden in nieuwe of bestaande machines?
  • Hoe kan binnen een productiesysteem interconnectiviteit tussen machines onderling en tussen machines en de cloud op een betrouwbare en flexibele manier gerealiseerd worden? 
  • Hoe kan een digital twin van een machine of een volledig productiesysteem opgebouwd worden? Hoe kan deze praktisch aangewend worden, voor een controleerbaardere, betrouwbaardere en efficiëntere machinewerking, om voorspellingen te doen naar slijtage en onderhoud, voor levensduurproeven? 
  • Hoe kan technologie, zoals VR/AR of mobiele/collaboratieve robots, menselijk operatoren ondersteunen? 
  • Hoe kunnen voor deze uitdagingen oplossingen uitgewerkt worden op maat van de specifieke eisen van elke stakeholder? Hoe kunnen uit deze implementaties best practices gedefinieerd worden voor het uitrollen van Industrie 4.0?

Doelgroep

De labs in Brugge en Kortrijk zijn speciaal ingericht om de high-end demonstratie- en testinfrastructuur voor productiebedrijven beschikbaar te stellen. Innovatie is immers noodzakelijk, maar hoe bepaalt u welke nieuwe technologie of digitale innovatie voor uw bedrijf een meerwaarde betekent?

Resultaten

Cocreatiebrainstorm & cocreatietrajecten

Tijdens de cocreatiebrainstorm Machinebouw & Mechatronica van 23 februari bepaalden een twintigtal bedrijven mee de industrie 4.0 thema’s voor een nieuwe reeks van 12 cocreatietrajecten. Binnen deze trajecten gaan de kennispartners van het West-Vlaams consortium Machinebouw & Mechatronica samen met bedrijven aan de slag om belangrijke uitdagingen voor de industrie te identificeren en te vertalen naar een demonstrator waarbij de nieuwste industrie 4.0 technieken en technologieën gebruikt worden.

Lees hier het verslag.

Werk uw Industrie 4.0 case uit met onze experten

Heeft uw bedrijf interesse om mee te werken aan een boeiende industrie 4.0 case? Sluit dan aan op één van onze cocreatietrajecten!

ONTDEK HET AANBOD & SCHRIJF U IN

Referentie

Co-Creatie binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica W-VL/EFRO 1301

Projectpartners

De projectpartners van dit project zijn kennispartners KU Leuven Campus Brugge, UGent, Sirris en HOWEST, met als ondersteunende partners POM West-Vlaanderen en TUA West. Dit met de financiële steun van EFRO.

Financieel

Het project omvat een totaalbudget van 1.480.000 euro, waarvan 592.000 euro afkomstig is van EFRO, 258.000 uit het Hermes-Fonds en 112.000 van provinciale middelen.

Timing

01-06-2019 tot 31-05-2021

Interne links

https://www.sirris.be/nl/ontdek-productieautomatisering-van-de-toekomst

https://www.sirris.be/nl/blog/competentiecentrum-machinebouw-mechatronica-ten-dienste-van-west-vlaamse-bedrijven

https://www.sirris.be/nl/west-vlaamse-labos-zetten-deuren-open-tijdens-open-lab-dag

Externe links

https://fabriekenvoordetoekomst.be/project-cocreatie-binnen-machinebouw-mechatronica

https://www.efro-projecten.be/nl/zoek-een-europees-project/co-creatie-binnen-het-competentiecentrum-machinebouw-en-mechatronica-w-vl-180/

https://iiw.kuleuven.be/brugge/m-group/research-and-projects/cocreatie_binnen_machinebouw_en_mechatronica

Meer weten over dit project en de mogelijkheden voor uw onderneming?

Contacteer ons!

manie.conradie@sirris.be
+32 473 26 92 89