Cobots voor bedrijfskritische inspecties

Inspecties uitvoeren aan bedrijfskritische objecten en installaties kan kwaliteitsverlies en stilstanden in productie voorkomen. Ideaal is wanneer deze inspecties regelmatig en op dezelfde manier gebeuren. Cobots kunnen in verschillende gevallen een geschikte oplossing bieden.

Cobots kunnen de taken van operatoren uitbreiden en verbeteren op verschillende vlakken. Voor bedrijfskritische inspecties kunnen ze een belangrijke meerwaarde betekenen, getuige enkele voorbeelden verzameld door Universal Robots.

Productverbetering via kwaliteitsinspectie

Terwijl operatoren die duizenden onderdelen per dag moeten controleren al eens een fout missen, gebeurt dat niet met een robot. Zo kan een cobot in combinatie met visiecamera kwaliteitsinspecties uitvoeren op producten voor veeleisende sectoren als automobiel en luchtvaart. Afhankelijk van de inspectie kan een cobot de producten goed- of afkeuren en sorteren volgens resultaat. Doordat de cobot met visie minder spreiding heeft op goed-/afkeur kan zelfs 'zero defect' worden bereikt en kan veel meer tolerantie op de stukken worden gespecifieerd dan mogelijk is bij manuele inspectie. Bovendien is het vaak moeilijk personeel te vinden voor dergelijke repetitieve taken en kan een cobot dit soort werk sneller en correcter uitvoeren. Cobots zijn veelzijdig en flexibel inzetbaar in vergelijking met op maat gemaakte inspectieautomatisering, wat een voordeel is bij wisselende producten. Een operator kan de cobot van te inspecteren onderdelen voorzien en de geïnspecteerde stukken wegnemen.

Efficiëntere inspectie van assemblagelijnen

Op snelle assemblagelijnen waarop alles just-in-time gebeurt en volgens een bepaalde volgorde is geen plaats voor fouten. Stilstanden door defecten betekenen productieverlies of kunnen zelfs leiden tot gevaarlijke situaties. Bij een stuurinrichting waar een verbinding niet in orde is doordat een stekker niet goed zit kan er bijvoorbeeld verlies van stuurbekrachtiging optreden. Manuele inspecties zijn niet altijd voldoende om dergelijke fouten te voorkomen en visuele inspectie via een vaste camera is niet altijd optimaal of mogelijk, bijvoorbeeld in nauwe ruimtes.

Een kostenefficiënte robot die een visiecamera veilig en herhaalbaar kan positioneren is een gebruiksvriendelijke oplossing en makkelijk te integreren met de processen en operatoren op de lijn. Een aan het plafond  bevestigde cobot uitgerust met zo'n camera kan zich snel tussen verschillende inspectiepunten bewegen en een foto nemen van elke verbinding, alvorens hij terug gaat naar zijn rustpositie. Geïntegreerde software kan de lijn monitoren en de robot informeren over welk product moet geïnspecteerd worden. Elk beeld wordt direct op een scherm naast de robot getoond, terwijl een tweede scherm elk inspectiepunt toont, waarbij de goed- en afgekeurde punten met verschillende kleuren gemarkeerd worden.

De mogelijkheden van cobots in uw productie ontdekken? Lees er meer over hier!

(Bron foto: Universal Robots)