Coatings voor medische toepassingen krijgt eigen Lerend Netwerk

Innovaties in medische instrumenten en hulpmiddelen zijn een drijvende kracht achter de steeds beter wordende gezondheidszorg. Een interessante winstmarge in deze sector is een stimulerende factor. Wat al deze instrumenten gemeen hebben, is dat het oppervlak in contact komt met de patient en moet voldoen aan zeer specifieke eigenschappen onder strenge kwaliteitsvoorwaarden. Zorvuldig gekozen coatings bieden in vele gevallen een oplossing die een medische toepassing mogelijk maakt.

Het aantal medische toepassingen dat gecoat wordt, is zeer ruim. Ruwweg kan dit opgedeeld worden in volgende subcategorieën: cardiovasculair, chirurgie, protheses, tandheelkunde, neurologie en gynaecologie. 

Van scalpel tot vloer

Voor elke toepassing in de verschillende categorieën zijn er coatings voorzien met specifieke eigenschappen. Een voorbeeld is een hydrofiele coating die intravasculaire instrumenten een smerend karakter geeft, waardoor deze met minder weerstand doorheen bloedvaten kunnen bewegen. Een ander voorbeeld zijn dunne harde keramische coatings die bewegende implantaten een veel langere levensduur geven dan de ongecoate versies, waardoor minder vervangingen nodig zijn.
 
Niet enkel op medische instrumenten worden coatings toegepast, maar ook op vloeren, muren, textiel en harde oppervlakken in alle medische centra. Coatings die hier toegepast worden zijn bijvoorbeeld makkelijk reinigbaar of verminderen geurhinder. Om de strijd met dodelijke ziekenhuisbacteriën aan te gaan, worden verschillende antimicrobiële coatings ontwikkeld die verspreiding van bacteriën tegengaan.

Stevig prijskaartje

Om gecoate medische instrumenten te kunnen vermarkten, moet er ook voldaan zijn aan verschillende specifieke regelgeving ter zake. Dit kan een dure aangelegenheid zijn indien er niet grondig nagedacht wordt over welke coatings en materialen toegepast worden. Wetende dat de meerderheid van ondernemingen die nieuwe medische applicaties op de markt brengen, kleine of middelgrote ondernemingen zijn, is dit prijskaartje geen onbelangrijke factor.

Stimuleren en van elkaar leren

Om bedrijven te stimuleren en van elkaar te leren starten Sirris en Centexbel een Lerend Netwerk 'Coatings voor medische toepassingen'. Met dit lerend netwerk willen de partners een programma aanbieden dat een antwoord biedt op de noden van de geïnteresseerde bedrijven. Naast voor theoretische kennis kunt u hier terecht voor netwerking, workshops, demonstraties van innovaties, inspirerende getuigenissen door voorlopers of experts en voor het uitwisselen van ervaringen.

Op 13 oktober organiseren we de startvergadering van het 'Lerend Netwerk voor Medische Coatings', waarop we enerzijds het project toelichten én u de kans bieden om coatingthema’s aan te brengen die aan bod zullen komen tijdens vier sessies van het Lerend Netwerk in de loop van het komende werkjaar. 

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 16 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s : Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen
#industriepartnerschap #sterkondernemen 

 

(Bron beeld bovenaan: https://nl.dreamstime.com)