Coachingtraject - Samen op weg naar een digitale fabriek

We kunnen niet meer rond digitalisering, ook niet in productie. Het digitaliseren van productie laat toe sneller op de bal te spelen en competitiever te worden. Maar wat houdt dit juist in? En hoe pakt u dit best aan? Om een antwoord te bieden op deze vragen organiseert Sirris een coachingtraject rond dit thema.

Via het volgen van dit traject, bestaande uit individuele begeleiding door de Sirris-experts en vier groepssessies met andere maakbedrijven, leert u stapsgewijs de verschillende aspecten van digitalisering kennen en komt u tot een succesvol digitalisatiescenario voor uw onderneming.

Hot topics

Vertrekkend van de verschillende uitdagingen in de maakindustrie, werden volgende relevante topics voor u geselecteerd: 

1. Hoe kunt u uw softwarepakketten digitaal integreren?

Quasi elk bedrijf heeft verschillende softwarepakketten, elk met hun specifieke toepassing (bijv. ordermanagement, planning, voorraadbeheer, …). Het integreren van deze applicaties is niet vanzelfsprekend. Vaak heeft men zogenaamde 'eilandjes' die enkel met elkaar verbonden zijn via manuele of papieren input. Dit creëert een suboptimale situatie, waardoor u veel tijd en reactiviteit verliest. Hoe komt u nu tot een volledige integratie van uw bestaande of te implementeren oplossingen? We bekijken op welke manier dit kan gebeuren via state-of-the-art Industrie 4.0- en IIOT-architecturen, met een focus op kmo-inzetbare en -haalbare oplossingen.

2. Hoe helpt u uw operatoren efficiënter werken: operator support

De uitgangspositie is heel eenvoudig: om uw medewerkers optimaal te laten functioneren, dienen ze op het juiste moment te beschikken over de juiste informatie, in de juiste versie en via het geschikte medium. Als u daarnaast nog een systeem bedenkt waarmee de operator informatie kan terugkoppelen, is de cirkel rond. In deze sessie zoomen we in op de verschillende mogelijkheden (bijv. werkinstructies met behulp van een tablet of scherm, smartglasses, light guide-systemen, augmented reality, …), het commerciële aanbod en de do’s en don’ts. Indien gewenst, kunt u hier ook praktisch aan de slag met de verschillende tools die Sirris ter beschikking heeft.

3. Hoe laat het loggen van data toe uw processen te verbeteren?

Het verzamelen van allerhande productiedata is belangrijk om uw productie te verbeteren. Het capteren van data is één zaak, er ook mee aan de slag gaan (en uw productie verbeteren) is nog iets anders. In deze sessie focussen we op de mogelijkheden om data te gebruiken om uw productieprocessen te optimaliseren. We kijken onder meer naar:

  • Welke fysische data is van belang, hoe kunt u de sensoren selecteren, dimensioneren en plaatsen?
  • Hoe komen deze databronnen bij mekaar?
  • Welke verwerkingsmethodes (machine-learning-technieken) zijn gepast om hier informatie uit te halen?
  • Hoe integreert u dit in het proces (terugkoppeling)? Dit kan zowel 'offline' voor het bepalen van optimale procesparameters, als 'real time' door in te spelen op de actuele situatie.

4. Hoe kan u uw productielogistiek digitaal aansturen? 

Ook hier is de uitgangspositie heel eenvoudig. Bij productielogistiek is het de kunst om het juiste materiaal op het juiste moment op de juiste plaats ter beschikking te hebben. Digitalisering biedt hier een aantal duidelijke voordelen, zoals:

  • Geoptimaliseerde planning en opvolging van de materiaalleveringen 
  • Geautomatiseerde aan- en afvoer van materiaal via ‘autonomous mobile robots’ (AMR).

Format

We voorzien voor elke deelnemer individuele coaching, gericht op diens bedrijf. Concreet houdt dit in dat Sirris-experts samen met u inzoomen op uw concrete vragen en u op weg zetten naar een oplossing.
  
Daarnaast komt u met een tiental gelijkgestemde bedrijven viermaal samen om bovenstaande topics te bespreken onder begeleiding van Sirris-experts. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld rond hoe het digitaliseringstraject in elk bedrijf verloopt, wat goed lukt, waar u tegenaan loopt en welke vragen u heeft. De andere deelnemers en Sirris-experts kunnen u de juiste richting uitsturen, kritische vragen stellen of hulp aanbieden. Bijkomend verzorgt Sirris voor elke sessie praktische en theoretische input om u te laten bijleren, te inspireren en de discussies aan te zwengelen. Deze groepssessies vinden plaats bij een deelnemend bedrijf of in een van de Vlaamse Sirris-vestigingen. 

Troeven van dit traject

  • Het traject focust op verschillende aspecten van een gedigitaliseerde productie, elk toegelicht door een expert met kennis ter zake.
  • De combinatie van individuele begeleiding en groepssessies binnen dit traject laat u toe om tot een succesvol digitalisatiescenario voor uw maakbedrijf te komen.
  • U kunt ervaringen en ideeën delen met andere bedrijven, een kijkje nemen achter de schermen, uw netwerk uitbreiden.

Doelpubliek

Dit coachingtraject is gericht op maakbedrijven, ook kmo’s, waarvan de productieafdeling zal evolueren naar een digitale fabriek. We richten ons in de eerste plaats op de beslissingsnemers binnen het bedrijf die nauw betrokken zijn bij het maken van de digitalisatieplannen.

'Wilt u ook samen met ons op weg naar een digitale fabriek? Zet uw eerste stap en schrijf u in voor ons coachingtraject, dat start op 18 mei!

Docenten

Dit coachingtraject wordt gecoördineerd door Stijn Lambrechts. De inhoud wordt verzorgd door verschillende Sirris-experts, zoals Mark Van Pee, Tom Jacobs, Pascal Pollet, Christophe Michiels, Filiep Vincent, …

Dit coachingtraject maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.