Chemische recycling van plastic afval

Enkele industriële voorbeelden van chemische recycling van PS-, PET- of PA-afval.

De term 'chemische recycling' bestrijkt de procedés (pyrolyse, solvolyse, depolimerisatie,…) die de moleculaire structuur van plasticafval wijzigen door ze om te zetten in kortere moleculen met het oog op nieuwe chemische reacties. Dergelijke processen kunnen worden toegepast wanneer mechanische recycling geen optie is: meerlagig plastic, polymeren, composieten, gemengd plastic van slechte kwaliteit, vervuild plastic,…

De vooruitzichten op korte en middellange termijn voor de chemische recycling van plastic afval zijn niet erg duidelijk, gezien de hoge kosten als gevolg van de geringe capaciteit van de verwerkingseenheden en de nog bestaande technische moeilijkheden, maar sommige bedrijven zijn al in bepaalde nichemarkten actief.

Lees meer op Techniline.

Tags: