Bosch Scharnieren één van de eerste om QRM toe te passen

BOSCH Scharnieren was in 2007 één van de eerste om QRM toe te passen. Het Nederlandse bedrijf verwerkt jaarlijks 1200 tot 1400 orders voor 500 à 600 verschillende producten, waarbij elk product gemiddeld 2,5 keer voorkomt.

BOSCH Scharnieren kampte met lange levertijden, en moest klanten vaak verwittigen dat een product later werd geleverd dan gepland.

Nadat de hoofdstromen op de werkvloer waren uitgetekend tijdens value stream mapping, werden werkcellen en hun behoeftes gedefinieerd. Tijdens een driedaagse sluiting werd de routing aangepast en machines in clusters geplaatst. Met POLCA*, een onderdeel van QRM, werd een kleurensysteem geïmplementeerd om de nieuwe werkwijze visueel in kaart te brengen. De stroom van productieorders tussen de cellen wordt nu gecontroleerd met POLCA-kaarten, zodat gelijklopende productie-eenheden op de werkvloer beperkt worden. Elke storing wordt meteen gesignaleerd, zodat een productiestroom kan omgeleid worden. Deze aanpak resulteert in lage voorraden op de werkvloer.

Bosch ScharnierenDankzij POLCA kon Bosch Scharnieren de leverbetrouwbaarheid vergroten, en de levertijden van 6 à 8 weken terugbrengen tot 4 à 5 weken. Het verkleinen van de voorraden op de werkvloer resulteerde in een forse kostenreductie. Bovendien is het werkplezier van het personeel er merkbaar op vooruitgegaan.

* POLCA: Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization