Zelfhelend polymeermateriaal dicht gat in seconden

Onderzoekers hebben een zelfhelend polymeermateriaal ontwikkeld om dodelijke gaten in ruimteschepen ter herstellen.

Objecten in de ruimte zoeven voorbij aan meer dan 35.000 km/u en hoewel schilden en manoeuvres kunnen helpen bij het beschermen van structuren in de ruimte, dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat brokstukken zo'n structuur kunnen doorboren. Daarom werd een nieuw materiaal ontwikkeld dat zichzelf heelt binnen enkele seconden en zo kan vermijden dat structurele doorboringen catastrofaal aflopen.

Aangezien de ruimte niet bepaald een gastvrije plaats om te verblijven is, is het ruimtestation ISS voorzien van 'bumpers' die rondzwervende brokstukken kunnen verbrijzelen alvorens ze de wanden van het station kunnen raken. Als deze bumpers het zouden begeven, kan lucht ontsnappen uit de leefruimten van de astronauten. Een back-upplan was dus geen overbodige luxe.

Daarom werd een nieuw soort zelfhelend materiaal ontwikkeld met een reactieve vloeistof tussen twee lagen van vaste polymeren. Het nieuwe materiaal bestaat uit een vloeibaar hars - thiol-ene-trialkylboraan - dat luchtdicht vervat zit tussen twee polymeerpanelen. Het hars blijft vloeibaar zolang de verzegeling ondoorbroken blijft. Wordt er een gat in geslagen, dan zal de vloeistof snel reageren met de zuurstof uit de lucht (die uit de leefruimten van de astronauten ontsnapt) en een vaste dichting vormen binnen de seconde.

Deze technologie zou ook voor andere toepassingen (op aarde) kunnen worden ingezet, zoals bijvoorbeeld in de wagens.

Bekijk hoe de reactie in zijn werk gaat: https://www.youtube.com/watch?v=JVWFvKxrcLg

 

Bron: ACS