Wist u dat Sirris u kan helpen bij de assemblage door verlijming

Reeds meer dan 20 jaar is Sirris actief op het gebied van verlijming. Sirris stelt graag haar competenties en vakmanschap ter beschikking van de ondernemingen.

Sirris heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van assemblage door verlijming. Op dit vlak is het Centrum actief op verschillende wijzen:

  • door te participeren in diverse onderzoeksprojecten op het federaal, regionaal, Europees, … niveau
  • door het oplossen van specifieke industriële gevallen
  • door onderricht en opleidingen onder andere met de European Welding Federation training for engineers als basis

Voor de industrie gaat het aanbod van Sirris van het lastenboek voor gelijmde assemblage tot de realisatie en het testen van een prototype.

De eerste fase bestaat inderdaad in het vastleggen van specificaties van de toepassing wat betreft de ondergrond, de aanwending (gebruik) en de productie. Sirris beschikt namelijk over een “tool” om de kosten te schatten (evalueren) in de vergelijking tussen een gelaste oplossing met een gelijmde oplossing.

Aan de hand van dit lastenboek bepaalt men de lijmsoorten, de eventuele voorbehandeling van het oppervlak en de geometrie van de mechanische test om voor dit product de lijm(en) te kiezen.

Sirris beschikt over een plasma-oven en een vlambank voor het behandelen van de oppervlakken van synthetische materialen die moeilijk te lijmen zijn, zoals de polyolefinen.

De mechanische testen zijn al dan niet standaard uit te voeren.

Nadat de lijmsoorten gekozen zijn op basis van de mechanische testen, is het van groot belang de duurzaamheid van de gelijmde assemblage na verloop van tijd te kunnen evalueren. Hier stelt Sirris een klimaatkamer ter beschikking aan de bedrijven, die de cycli van temperatuur en vochtigheid nabootst, eventueel tegelijk met UV-toestellen. Ook hier kunnen wij deze testen uitvoeren volgens de normen of voor situaties, opgezet in gezamenlijk overleg met de industrieel.

De allerlaatste fase bestaat erin het ontwerp van een prototype te ontwikkelen, dit uit te voeren en te testen.

Klik hier voor verdere inlichtingen.

Tags: