Windturbines die altijd renderen, hoe koud het ook is

Windturbines kunnen zelfs in het meest extreme winterweer elektriciteit produceren. Tenminste als ze voldoende weerbaar gemaakt zijn. Ontwerpers van motoren en turbines kunnen daarvoor rekenen op onze uitgebreide expertise om deze ook in extreme klimaten te laten renderen.

Voor het ontwerpen van turbines die aan lage temperaturen worden blootgesteld, kunt u twee pistes volgen. Ofwel bouwt u de componenten en systemen op basis van de veldspecificaties, ofwel onderwerpt u ze aan een reeks grondige tests. Die laatste werkwijze verloopt dikwijls sneller en goedkoper.

Uitgebreide ondersteuning

Bij beide methodes kunt u rekenen op onze gespecialiseerde ondersteuning, zodat u zeker bent dat uw windturbines onder alle weersomstandigheden optimaal renderen.

Zo begeleiden we u bij het bepalen van het thermisch gedrag van onderdelen en de combinaties ervan. Hierbij maken we gebruik van bijvoorbeeld CFD-software (Computational Fluid Dynamics), die het gedrag van vloeistoffen en gassen simuleert.

Bovendien kunnen we uw structuren, hoe groot ze ook zijn, uitvoerig testen in onze OWI-Lab-klimaatkamer, waar we ze aan temperaturen tot -60°C blootstellen.

Tot slot analyseren we historische klimaatgegevens voor u. We gaan daarbij na hoe vaak weersomstandigheden voorkomen die het aan- en uitschakelgedrag van de machines beïnvloeden. Zo kunnen we de impact van het weer op de uitbatingskosten achterhalen.

Meer weten?

Hoeveel kosten kunt u besparen als de motoren en turbines optimaal tegen extreme koude bestand zijn? We geven een berekeningsvoorbeeld voor windturbines. U leest het allemaal in ons uitgebreide Techniline-artikel.