Webcast rond CE-markering voor elektronische producten is online

Heeft u als fabrikant soms problemen met vroegtijdig falen van uw product en is de ingebouwde elektronica hiervan de oorzaak? Wilt u zicht krijgen op wat de oorzaak van dergelijk falen is? Om bedrijven hierover te informeren binnen het project InProVol worden verschillende webinars georganiseerd. De tweede, met focus op CE-markering, is nu online.

In 2015 stapte Sirris mee in het project InProVol (INtelligente PROducten met VOorspelbare Levensduur). Het project beoogt een gestructureerd en doordacht ontwikkelingstraject van de elektronica die we terugvinden in 'intelligente' producten. Het reikt een methodologie aan waarmee fabrikanten de levensduur van elektronica kunnen verifiëren. Producten met geïntegreerde elektronica worden hierdoor betrouwbaarder en gaan veel langer mee, wat een competitief voordeel biedt. Projectpartner cEDM ontwikkelde hiervoor enkele technieken die gebaseerd zijn op falingsmechanismen.

Informeer u via webinars & webcasts

Om bedrijven binnen het project te informeren worden verschillende webinars georganiseerd, waarvan er ondertussen al drie plaatsgevonden hebben en een volgende  - rond 'Systems engineering' - gepland staat op 1 juni.

Heeft u één van de voorgaande webinars gemist? Geen nood, deze komen op termijn ook online. De webcast van het tweede webinar rond CE-markering, die plaatsvond op 2 februari, is ondertussen beschikbaar en kunt u hier volgen (mits registratie). Dit webinar gaat dieper in op de CE-markering die van toepassing is voor elk elektronisch product dat op de markt komt in de Europese Economische Ruimte. Er doen heel wat vragen en misverstanden de ronde over wat exact vereist is en wie betrokken moet zijn in het CE-markeringsproces. Tijdens dit webinar zal Davy Pissoort (KU Leuven) onder meer het verschil verklaren tussen directieven en normen, legt hij een typische assessmentprocedure uit en beschrijft hij het typische format voor de finale Conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity) uit.

Binnenkort kunt u ook het derde webinar 'Virtual Testing of Thermal-Mechanical Reliability of Electronic Systems', dat plaatsvond op 6 april, online bekijken.

Meer weten over dit project en hoe wij u verder kunnen helpen? Neem zeker contact met ons op!

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van VLAIO.