Webcast: Richtlijn ‘bedrijfsgeheimen’: wat betekent dat voor ondernemingen?

Inlichtingen die door ondernemingen vertrouwelijk worden gehouden om een concurrentieel voordeel te behouden, worden ‘bedrijfsgeheimen’ genoemd. Dankzij een nieuwe richtlijn worden deze geheimen beter beschermd.

In april 2016 heeft het Europees parlement een voorstel van richtlijn van het Europees parlement en van de Raad aangenomen betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. 

Ph. Partoune, juridisch raadgever bij Cogitus, verduidelijkt waar het om gaat en wat de gevolgen zijn voor ondernemingen. (voertaal: Frans) 

Bekijk de webcast:

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.