Webcast : 'Open innovation' - Delen van de intellectuele eigendom en mededingingsrecht

In het kader van hun collaboratieve R&D-projecten sluiten ondernemingen akkoorden af over het delen van de gemeenschappelijke onderzoeksresultaten. Ze zien echter nog te vaak de door de wet bepaalde mededingingsbeperkingen over het hoofd. 

Het uitgangspunt van open innovation is dat bedrijven sneller kunnen handelen als ze niet enkel meer op hun eigen resources steunen om te innoveren. Steeds meer ondernemingen gaan samenwerkingsverbanden aan met partners om efficiënter te evolueren en sluiten R&D-akkoorden af. Daarin wordt in principe bepaald hoe de vertrouwelijkheid wordt geregeld en de gemeenschappelijke onderzoeksresultaten worden gedeeld. 

Vaak houden die akkoorden echter geen rekening met het mededingingsrecht dat niet zomaar eender welk type van samenwerking toestaat. 

A. Cruquenaire et N. Neyrinck, advocaten bij Cabinet Lexing, verduidelijken die begrippen en geven aanwijzingen bij het type van akkoorden die toegestaan, riskant of verboden zijn.