Webcast : Hoe maximaal uw knowhow beschermen en zich vrijwaren tegen (deloyale) concurrentie door uw werknemer?

Valerie Devos, Deloitte, zet de mogelijke problemen en oplossingen uiteen rond de vertrouwelijkheid- en niet-concurrentieverplichting van werknemers. 

Ondernemingen beseffen almaar meer dat ze hun technologie, knowhow en bedrijfsgeheimen moeten beschermen en organiseren zich ook in die zin. Hoewel ze rekening houden met een externe bedreiging, zien ze nog te vaak de interne risico's over het hoofd.

Valerie Devos, Senior Legal Expert bij Deloitte, geeft tekst en uitleg bij de verplichtingen van werknemers op het vlak van bescherming van de vertrouwelijke informatie van een onderneming. In haar uiteenzetting verduidelijkt ze de niet-concurrentieverplichtingen van de werknemer tijdens en na de arbeidsovereenkomst en beschrijft ze de preventieve en curatieve oplossingen die een onderneming tegen de deloyale concurrentie van haar werknemers kan invoeren. 

Zie ook Directive secret d'affaires : qu'est-ce que ça implique pour les entreprises  en Contrat de confidentialité : les éléments qui doivent y figurer (enkel in Frans).