Webcast: de wettelijke aspecten van Big Data

Wat is Big Data precies en hoe zouden materies als eigendom, persoonlijke levenssfeer en intellectuele eigendom grote dataprojecten kunnen beïnvloeden.

Big Data biedt ondernemingen een nieuw innovatiedomein. De drie grote kenmerken ervan zijn volume, verscheidenheid en snelheid. Maar het gebruik van Big Data impliceert de inachtneming van enkele voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de wettelijke aspecten. Niet alle gegevens zijn immers gelijkwaardig: private gegevens, beschermde gegevens, open gegevens,…

In dit filmpje zet advocaat Ph. Laurent zijn analyse uit juridisch oogpunt uiteen en geeft enkele concrete voorbeelden.

Bekijk de webcast (in het Engels): 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.