Webcast : De vormmerken

Tanguy de Haan, advocaat, NautaDutilh Brussel, geeft duiding bij wat een vormmerk is, de weigeringsgronden van die merken en de beschermingsomvang die ze bieden. 

Hoewel de driedimensionale merken nog maar weinig worden gebruikt in de zakenwereld, vragen ondernemingen steeds vaker naar de registratie ervan om de scope van de symbolen die hun producten van de concurrentie onderscheiden, uit te breiden. 

Die merken moeten niet alleen aan dezelfde erkenningscriteria als de traditionele merken voldoen, maar ook nog eens aan bijkomende eisen beantwoorden. Bepaalde vormen worden immers niet gedekt door het monopolie van een merk. Dat is het geval voor de vormen die door de aard zelf van het product worden opgelegd, van de vormen die nodig zijn om een technisch resultaat te bereiken en van de vormen die het product een essentiële waarde verlenen. 

De registratie van een vormmerk is niet altijd vanzelfsprekend, maar als die eenmaal een feit is, is de onderneming beter beschermd tegen het gebruik door de concurrentie van identieke of gelijkaardige vormen. 

Met de veralgemening van 3D-printing zal de registratie van driedimensionale merken de komende jaren ongetwijfeld aan belang winnen.