Webcast: de geheimhoudingsovereenkomst

Wat zijn de belangrijkste punten in een geheimhoudingsovereenkomst? 

De geheimhoudingsovereenkomst maakt het mogelijk contractuele verplichtingen op te leggen aan de persoon die vertrouwelijke informatie gaat ontvangen en op contractuele basis te handelen tegen de ontvanger die deze verplichtingen niet naleeft. 

Bedrijven weten dat het nuttig is om een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen, maar ze hebben de neiging om het te verwaarlozen en maken vaak gebruik van sjablonen of kopiëren van overeenkomsten die niet geschikt zijn voor hun situatie. 

Ph. Partoune, juridisch adviseur bij Cogitus, belicht de belangrijke punten van deze overeenkomsten (voertaal = Frans).

Bekijk de webcast:

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.