Wat een cobot voor uw bedrijf kan betekenen in vijf sessies

Hoe kan je als bedrijf inschatten of een cobot zinvol in te zetten is in uw bedrijf en wat de stappen zijn van een dergelijk traject? In samenwerking met het Innovatiecentrum Limburg en Ondernemersplatform Limburg geeft Sirris Limburgse bedrijven de mogelijkheid om in vijf coaching-sessies een eigen case te definiëren, vorm te geven en te beoordelen. De ondersteuning door onze experts en ‘best practices’ uit reëel uitgevoerde haalbaarheidsanalyses en haalbaarheidstesten dienen hierbij als inspiratie.

Deelnemers aan de sessies van 'Innovatie-Maat: traject cobots' gaan zelf aan de slag om hun processen te evalueren, opties en potentieel in te schatten en een eerste beoordeling te maken. Door de cases in een kleine groep met gelijkgestemde bedrijven voor te stellen en te bespreken zullen de ideeën verruimen en nieuwe inzichten ontstaan.

Inhoud van de sessies

De eerste sessie, die plaatsvindt op 16 juni, is een informatieve sessie waarop geïnteresseerde bedrijven uit Limburg kunnen kennismaken met de mogelijkheden en beperkingen van collaboratieve robots in combinatie met sensoren en grijpers. Deze informatiesessie staat open voor een breed publiek en is kosteloos, inschrijven is wel vereist.

Bedrijven die een concrete toepassing van cobots in hun bedrijf overwegen en de haalbaarheid op technologisch en economisch vlak beter willen inschatten kunnen zich inschrijven voor het volledige traject. Vanaf sessie 2 zullen de overwogen toepassingen van individuele bedrijven in beperkte groep besproken worden om eventuele technologische en organisatorische uitdagingen aan het licht te brengen en een scherper zicht te krijgen op het economische potentieel.

De derde, vierde en vijfde sessie behandelen respectievelijk de opties, het potentieel en de beoordeling. Deze vinden plaats in het najaar, op 1, 15 en 29 september en op 13 oktober.

Meer weten over dit opleidingstraject? U vindt de nodige info in onze agenda!

Opgelet! Om voldoende interactie te garanderen zal de deelnemersgroep voor sessies 2-5 beperkt worden tot een achttal deelnemers. Snel inschrijven is dus de boodschap!

 

Tags: