Waarom we dringend slimmer moeten worden…

De afgelopen decennia gingen duizenden jobs verloren in de industrie, niet alleen in ons land maar in alle westerse economieën. Het verlies aan competitiviteit, offshoring en outsourcing zijn maar enkele van de redenen van dit jobverlies. Bovendien onderging de omgeving van onze ondernemingen een grondige metamorfose en zorgt de verstedelijking voor nieuwe uitdagingen. Als we onze maakindustrie opnieuw de plaats willen geven die ze verdient en zo onze welvaart veilig stellen, dan moeten we ervoor zorgen dat onze ondernemingen zich kunnen transformeren tot sterke, innovatieve en duurzame bedrijven van de toekomst die ook vanuit onze regio de wereld kunnen veroveren. Kennis en innovatie staan hierbij centraal.

Madedifferent: anders maken

Om onze bedrijven in de maakindustrie hierbij te helpen, ontwikkelden Agoria en Sirris ‘Madedifferent’. Het concept is geïnspireerd op de Europese visie rond Factories of the Future en werd toegepast op onze lokale industrie. Dit leidde niet alleen tot een visie over hoe onze industrie er moet uitzien om duurzaam te kunnen blijven produceren in onze regio, maar ook tot een reeks noodzakelijke geïntegreerde transformaties om uit te groeien tot echte ‘Fabrieken van de Toekomst’. Het programma is ambitieus maar ook concreet: op dit ogenblik zitten reeds 108 bedrijven uit de technologische industrie in een transformatietraject en tegen 2018 willen we niet minder dan 500 bedrijven begeleiden op hun weg naar de maakindustrie van morgen.

Wat noodzakelijk is voor onze ondernemingen, is ook van groot belang voor onze steden en regio’s. Ook zij moeten snel intelligenter worden. Innovatie en technologische vernieuwing zijn ook hier een belangrijk deel van de oplossing. In Europa is het percentage van de bevolking dat in stedelijk gebied woont, gestegen van 50% in 1970 tot 72% in 2010. In 2050 zal al 82% van de mensen in stedelijk gebied wonen. In België lopen die percentages nog hoger op; momenteel woont al 97,5% van de Belgen in verstedelijkt gebied. Deze evolutie heeft grote gevolgen op het vlak van huisvesting, mobiliteit en voor de industriële activiteit. Heel wat infrastructuur moet worden herdacht om aan de huidige en de toekomstige problemen aan te kunnen. Innovatieve productietechnologieën moeten zorgen dat industriële activiteit, en dus tewerkstelling, opnieuw haar plaats vindt in deze verstedelijkte gebieden. Nieuwe technologieën moeten zorgen voor producten die minder arbeidsintensief zijn, die gebruik maken van synthetische grondstoffen (in tegenstelling tot natuurlijke grondstoffen), die oplossingen bieden voor consumenten en bedrijven én geproduceerd worden in een meer gedecentraliseerd netwerk van bedrijven. Technologische innovatie moet er bovendien voor zorgen dat de bedrijven en steden kunnen rekenen op een betrouwbare energievoorziening waarbij energie op een duurzame manier wordt opgewekt, opgeslagen en getransporteerd.

Agoria en Sirris samen maar niet alleen

Agoria, Sirris en ook het Massachusetts Institute of Technology (MIT) vinden elkaar rond deze belangrijke thema’s. Als partners van MIT organiseren we op 21 en 22 mei voor de vijfde keer op rij de tweejaarlijkse MIT-conferentie in Brussel. Deze editie staat volledig in het teken van ‘new urbanism & advanced manufacturing’. Voortbouwend op het succes van de conferenties van de voorbije jaren wil deze conferentie naar de fabrieken van de toekomst kijken en de impact van verstedelijking op leven en werk in de kijker plaatsen. Eminente professoren en topindustriëlen zullen ideeën en argumenten aanreiken aan de industrie, de overheid, de politieke wereld en de publieke opinie om een strategie en beleid uit te bouwen richting stad en fabriek van de toekomst. Een niet te missen afspraak.

Ontdek het programma van de MIT-conferentie, de sprekers en schrijf snel in via:
www.mit-europe.be