Waarom reservecapaciteit nodig is in complexe productieomgevingen

Het maximaal benutten van resources lijkt een goed streefdoel, maar blijkt in high-mix/low-volume-productieomgevingen vaak contraproductief te werken...

Productiebedrijven streven ernaar hun machines en werkkrachten maximaal te benutten. Onbenutte machines en operators kosten immers handenvol geld. Hoe meer uren de machines draaien, hoe lager de kosten, en hoe hoger de winst, zo luidt de redenering. Logisch toch?

Simpele redeneringen klinken vaak logisch, omdat ze de daarbij gemaakte veronderstellingen verzwijgen en zo in het midden laten of deze al dan niet correct zijn. Ook deze redenering is gestoeld op twee stilzwijgende assumpties die in de praktijk vaak niet gelden. Ten eerste veronderstelt de redenering dat het maximaliseren van de bezettingsgraad (of benuttingsgraad) geen andere negatieve effecten heeft op de totale kost. Ten tweede veronderstelt men dat het minimaliseren van de kost leidt tot het maximaliseren van de winst. Laat ons deze twee assumpties nader onderzoeken.

Wilt u weten waarom het verlagen van de bezettingsgraad de winst kan verhogen? Lees verder op Techniline.

Meer weten over QRM?

Op 10 oktober komt Rajan Suri, de grondlegger van QRM, opnieuw naar België om in Gent een QRM-masterclass te geven met focus op de kantooroperaties. Meer info en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u hier.

Op 5 oktober en 7 november starten twee QRM-lessenreeksen (10 avonden) in Gent en in Leuven, genaamd de 'QRM Alpha Specialist'-opleiding. In deze opleiding komen onder meer meer praktijkervaringsdeskundigen Stef Huybrechts (Esco Couplings) en Ben Proesmans (Provan) aan het woord. Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je hier.

Wilt u meer weten over het bepalen van de optimale bezettingsgraad? Neem dan zeker contact met ons op!