Waarom biologisch afbreekbare kunststof geen wondermiddel is tegen zwerfafval op zee

Begin 2016 wijdde Sirris meerdere papers aan plastic recycling, de kringloopeconomie en bioplastics als duurzaam alternatief voor kunststofafval. In deze context rapporteerde het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) onlangs dat biologisch afbreekbare plastics op dit moment geen oplossing vormen voor het probleem van zwerfafval op zee. Ons afvalbeheer op het vasteland moet worden verbeterd, want daar begint het probleem. 

In juni 2016 publiceerde het UNEP een rapport inzake ‘plastic zwerfafval en microplastics op zee’. Het rapport stelt dat biologisch afbreekbare kunststoffen het probleem van drijvend zwerfafval niet kunnen oplossen. European Bioplastics (EUBP) is het daarmee eens en schaart zich achter de oproep tot meer onderzoek en de ontwikkeling van duidelijke normen voor biologische afbraak in mariene milieus. 

Hoe krijgen we de oceaan plastic vrij?             

Volgens het rapport is betere afvalinzameling en verbeterde afvalscheiding en -recycling de beste oplossing voor de aanwezigheid van plastics in onze oceanen. Dit geldt vooral voor ontwikkelingslanden. Het rapport verwijst onder meer naar de recente activiteiten van Boyan Slat. Zijn ‘Ocean Cleanup Project’ is een uitstekend voorbeeld. Daarnaast is een holistische benadering meer dan ooit noodzakelijk om onze oceanen te ontdoen van zwerfafval. De kringloopeconomie kan daarbij als inspirerend kader dienen.   

Meer over dit onderwerp? Klik door naar ons Techniline-platform en lees het volledige artikel over hoe plastics deel kunnen uitmaken van de kringloopeconomie. Een artikel om niet te missen!