Waarde van uw verlichtingsproducten reikt verder dan hun licht

Ook al denkt u de meest performante, efficiënte, langst levende en meest begeerde armatuur ter wereld ontworpen te hebben, toch is het niet zeker dat deze het rooien in de consumentenjungle. Wie weet wat er zal gebeuren... Heel goed mogelijk dat je ontwerp nooit zijn werkelijke potentieel op alle vlakken zal kunnen verwezenlijken.

Meer mogelijkheden dan alleen verlichting

Via de niet aan verlichting gelinkte aspecten van solid state lighting-technologieën, zoals leds, kunnen verlichtingsbedrijven ingrijpen in de  levensloop van hun producten. Dit ingrijpen betekent voor het bedrijf extra waarde door in te spelen op de relaties tussen hun producten en klanten.

Philips toont met zijn 'Pay-per-lux'-initiatief al het potentieel voor een alternatief businessmodel gebaseerd op de performantie van licht als dienstverlening, eerder dan alleen maar de technische performantie van het product. Hoewel de overstap naar een op diensten gebaseerd model een grote stap lijkt voor veel bedrijven, is dit vanuit het productperspectief een eenvoudigere overgang, gestoeld op gezond verstand.

Evolutie in armaturen

Bedenk maar eens wat een armatuur vandaag allemaal kan doen dat slechts een paar jaar geleden nog onmogelijk was: 

  • de energie-efficiëntie beheren via eigenschappen als slimme monitoring en geautomatiseerde sturing
  • het beheren van de levensloop via thermische beveiliging, energieoptimalisatie, het gebruik van sturingen en diagnostiek bij onderhoud
  • het beheren van de verlengde levensduur en van het tweede leven via upgradebare componenten en flexibele performantie, om aan de wisselende vereisten van de gebruiker te blijven voldoen
  • het beheren van de grondstoffen via ingebouwde renovatie, herwerking en het uiteindelijke beheer van zijn levenseinde door ingebouwde recycleerbaarheid 

Al deze productkenmerken kunnen enorme voordelen voor het milieu met zich meebrengen: door de levensduur van de producten te verlengen, blijven armaturen behoed van voortijdige veroudering en een te vroege trip naar de recyclage of, erger nog, naar de storthoop. Ze brengen daarbij ook aanzienlijke opportuniteiten mee om klanten te helpen dezelfde voordelen te verwezenlijken.

Steun van de markt

Naast het product zelf ondersteunt ook de markt deze overgang, met sectoren als straatverlichting op kop en grote commerciële of industriële klanten die hun aankoopkeuzes willen afstemmen op hun ambities betreffende sociale verantwoordelijkheid. De bedrijven die proactief ecologische en sociale voordelen aanbieden via de performantie van hun producten hebben immers ongetwijfeld een streepje voor op de rest in de strijd om de grote contracten. Toch zijn er ook voordelen op kleinere schaal voor klanten met minder ambities op sociaal en ecologisch vlak, klanten die niet de verantwoordelijkheid willen voor het onderhoud, maar wel altijd de best presterende verlichting wensen.

Het resultaat is een tweeledige verantwoordelijkheid voor elke producent van armaturen op de hedendaagse markt. Zijn uw producten in staat ten volle te presteren in dit nieuwe tijdperk en haalt uw bedrijf het onderste uit de kan als het gaat om de mogelijkheden van deze uitgebreide performantie?

Georiënteerd op dienstverlening

Op het ogenblik dat u de mogelijkheden overweegt om van de performantie van uw producten een dienstverlening te maken, is het noodzakelijk te herdefiniëren wat performantie voor uw bedrijf betekent. De technische kenmerken van lichtkwaliteiten die gedefinieerd worden in thermische, optische, mechanische en elektrische ontwerpspecificaties moet nu daarenboven in parallel het beheer van energie, grondstoffen en relaties overwogen worden. Deze op dienstverlening georiënteerde performantiekenmerken zijn even belangrijk  voor de klantentevredenheid als de performantie van het reële product.

Het komt er uiteindelijk op neer dat uw producten onvoorbereid achterlaten om gedurende hun hele levensloop voor u te werken, misschien gek klinkt. Het moeilijkste is toch het binnenhalen van een klant en een relatie met hem onderhouden, dus waarom zou de kennis over uw product niet uw grootste ambassadeur kunnen zijn?

Auteur van dit stuk is Philip Harfield, Senior Project Officer aan het Ecodesign Centre, dat deel uitmaakt van het National Centre for Product Design & Development Research in Cardiff, UK en projectpartner van cycLED.

Tijdens de workshop ‘How to truly eco-innovate in the lighting industry?’ op 11 februari zal hij instaan voor het onderdeel 'Workshop: Exploring values and strategies'.

Tijdens deze cycLED workshop zijn ook twee bijdragen voorzien van het project Lighting for People. Hierbij zullen voorbeelden van waardecreatie met licht aan bod komen, namelijk hoe verlichting bijdraagt  tot comfort en welbehagen. Enkele voorbeelden van hoe verlichtingsproducten de levenskwaliteit kunnen verhogen met licht vindt u in volgend Techniline-artikel  (login vereist).