VVS overweegt cobots voor beladen van bewerkingsmachines

cobot

Kan een cobot snel en efficiënt metalen werkstukken van een machine naar een andere overbrengen? VVS stelde de vraag, Sirris zocht het uit via een uitgebreide haalbaarheidsstudie.

Verkeers- en VeiligheidsSignalisatie (VVS) uit Hasselt is fabrikant en verdeler van signalisatie, wegmarkering, straatmeubilair en pictogrammen. De kmo startte met de productie van meerdere types beugels voor de bevestiging van verkeersborden. Deze beugels werden voorheen in Azië geproduceerd , maar om de kwaliteit en doorlooptijd te kunnen garanderen besliste de fabrikant om de productie terug naar België te halen.

Het productieproces dat hier werd opgestart, leverde weliswaar de vereiste productkwaliteit, maar bleek niet optimaal. Voor de productie van de beugels zijn namelijk meerdere bewerkingen nodig op verschillende machines: de basis is een aluminium profiel dat verzaagd wordt, waarna de stukken via meerdere bewerkingen afgewerkt worden tot beugels. De stukken verplaatsen van de ene machine naar de andere gebeurt manueel. Dit maakt het tot een arbeidsintensief en tijdrovend procedé.

Technologiescreening

VVS wilde daarom onderzoeken of het een cobot kon inzetten voor deze manipulaties. Bovendien wilde het bedrijf evalueren of een dergelijke lichtgewicht robot naar afwerking toe nog extra handelingen kon verrichten op deze beugels. Het klopte bij Sirris aan voor een technologiescreening.

Eerst werden de verwachtingen van het bedrijf opgelijst, die dan vertaald werden naar concrete specificaties. Aan de hand van deze specificaties kon vervolgens gezocht worden naar geschikte technologieën. De verschillende technologieën die in aanmerking kwamen, werden met elkaar vergeleken. Dit op basis van bepaalde, vooraf gedefineerde criteria.

In een volgende stap werden de mogelijke oplossingspistes bekeken en in welke mate elk geschikt is voor de specifieke situatie van VVS. Er zijn immers verschillende lichtgewicht robots op de markt, elk met hun sterke en zwakkere kanten. Zo werd een vergelijkend overzicht opgesteld, waaruit in een eerste analyse de meest belovende technologie werd geselecteerd en gevalideerd.

Testopstelling en implementatie

Sirris zette in haar werkplaats een vereenvoudigde testopstelling op om een aantal waarden te valideren, zoals nauwkeurigheid, snelheid en robuustheid. De cobot werd geprogrammeerd, waarna een aantal tests volgden. Na validatie kon een beslissende technische en economische evaluatie worden gemaakt. De laatste stap was het opstellen van een implementatieplan, dat alle noodzakelijke info bevat voor VVS om verder te gaan met de implementatie van de geselecteerde oplossing.

Uit het onderzoek bleek dat het mogelijk en haalbaar is een cobot - meer bepaald een UR-cobot - in te zetten om de werkstukken snel en efficiënt van de ene machine naar de andere te verplaatsen.

Zaakvoerder Lieven ’s Heeren: "Interessante leerschool over de mogelijkheden van deze technologie. Zelf hadden we dit nooit zo ver in detail kunnen onderzoeken.”

 

Tags: