Voorstel voor nieuwe kaderverordening voor energielabelling

De energielabelling-kaderrichtlijn 2010/30/EU dient als basis voor de verplichting van productlabels die een indicatie geven van de energie-efficiëntie van producten. De Europese Commissie heeft nu voorstel voor een kaderverordening gepubliceerd die de bestaande kaderrichtlijn zal vervangen.

Om de energie-efficiëntie van (consumenten)producten aan te geven kunnen momenteel op bestaande labels energieklassen van categorie G tot en met A+++ worden aangegeven. De Europese Commissie is nu van mening dat de bestaande klassen tot en met A+++ consumenten niet genoeg stimuleren om energiezuinige producten te kopen. De nu voorgestelde schaal bevat daarom alleen de klassen G tot en met A.

In de praktijk betekent dit dat na de goedkeuring van de nieuwe kaderverordening de bestaande energielabelling-verordeningen voor de verschillende producten herzien zullen worden en aangepast aan de nieuwe schaal met de klassen G tot en met A. Hierdoor zullen producten een nieuw label krijgen en voor bepaalde producten zal het label vervangen moeten worden. Wanneer er vervolgens weer te veel producten in klasse A zijn, zal de schaal opnieuw worden aangepast.

Naast een aanpassing van de schaal van A tot G wordt ook voorgesteld om een database op te zetten met relevante informatie over de producten waarvoor een label verplicht is. Dit zou het markttoezicht moeten verbeteren.

Dit voorstel is nu door de Europese Commissie naar de Raad en het Europees Parlement gestuurd. Daar kunnen nog aanpassingen aan het voorstel worden aangebracht. Naar verwachting zal de nieuwe kaderverordening dan volgend jaar gepubliceerd kunnen worden.

Bron: Agoria Online