Voorontwerp van wet over bescherming van bedrijfsgeheimen goedgekeurd

Dit voorontwerp zet richtlijn UE/2016/943 over de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie om in Belgisch recht.

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Justitie Koen Geens heeft de ministerraad een voorontwerp van wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen goedgekeurd. 

Bedrijfsgeheimen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van kennisuitwisseling tussen ondernemingen, onderzoeksinstellingen en de overheid. De correcte bescherming en uitwisseling van bedrijfsgeheimen draagt in grote mate bij tot verdere innovatie en wetenschappelijke ontwikkelingen. 

Het goedgekeurde voorontwerp van wet voorziet hiertoe onder meer in voorlopige en conservatoire maatregelen enerzijds, en in rechterlijke bevelen en corrigerende maatregelen anderzijds met het oog op de handhaving van een bedrijfsgeheim. Het voorziet ook in een verjaringstermijn en de garantie voor vertrouwelijkheid van gerechtelijke procedures omtrent bedrijfsgeheimen.

Meer informatie: http://www.presscenter.org

Auteur : Yizhen Wang, Agoria