Visietechnologie is sleutel voor slimme en autonome producten

Op 25 oktober 2017 organiseren Sirris en Flanders Make hun Mechatronica 4.0 Masterclass IV rond visietechnologie. Op deze masterclass verneemt u alles over de verdiensten van visietechnologie en verwerft u inzichten over hoe deze systemen op een efficiënte wijze in uw producten of productie kunnen worden geïntegreerd.

Om hun concurrentievoorsprong te behouden of te vergroten, zijn machinebouwers enerzijds verplicht om de kwaliteit van hun machines te maximaliseren en anderzijds om productgebreken te minimaliseren. Aanbieders van mechatronicaproducten, van hun kant, krijgen te maken met een toenemende vraag naar meer autonome en slimmere producten. Voor ondernemingen die zich op mechatronica toeleggen, is dit zowel een uitdaging als een buitenkans. In beide gevallen kan visietechnologie de sleutel zijn voor de ontwikkeling van innovatieve productiesystemen en producten.

Het potentieel van visietechnologie

Tijdens het voorbije decennium heeft Flanders Make een uitgebreide ervaring opgebouwd met de ontwikkeling van visiesystemen. Visietechnologie laat toe om de omgeving waar te nemen waarin een autonoom systeem functioneert, en aangepaste beeldverwerking levert de vereiste informatie op voor het nemen van adequate bedienings- of besturingsbeslissingen. Visietechnologie kan ook in productielijnen worden ingezet voor inline kwaliteitscontroles waarbij zij een betrouwbare foutdetectie mogelijk maakt. Recente ontwikkelingen op het vlak van low-cost technologieën, zoals optische sensoren en grafische verwerkingseenheden in combinatie met geschikte softwarealgoritmen voor beeldverwerking, maken het intussen mogelijk om visiesystemen op ruime schaal in te zetten in een bredere waaier van machines, wat de aanzet kan vormen tot een ‘heruitvinding’ van traditionele producten.

Het Mechatronica 4.0 project wil Vlaamse ondernemingen helpen bij de overstap naar de Industrie 4.0 filosofie. Visietechnologie zal een onlosmakelijk bestanddeel vormen van de volgende generatie van autonome veiligheids- en inspectiesystemen, en zij zal op 25 oktober het centrale thema zijn van de Mechatronica 4.0 Masterclass. Het is de bedoeling om u vertrouwd te maken met de verdiensten van visietechnologie en u inzichten aan te reiken over het belang van de integratie van dergelijke systemen in uw producten of productie. Daarnaast zullen Flanders Make en imec toelichting geven bij hun kijk op visietechnologie die de vervaardiging van smart vision based producten mogelijk zal maken. De verschillende onderwerpen zullen aan de hand van industriële use cases worden geïllustreerd.

Bijkomende informatie over onze Masterclass vindt u in onze agenda.