Verwijdering van fabricageafval dat geproduceerde nanovoorwerpen bevat

Om het potentiële effect van nanovoorwerpen op de gezondheid en het leefmilieu te beperken, doet men er goed aan fabricageafval netjes te verwijderen. Een gids verleent advies rond best practices, met het oog op een veilige verwijdering van afval dat geproduceerde nanovoorwerpen bevat  en van de agglomeraten/aggregaten ervan.

Inleiding 

Men maakt zich tegenwoordig echt zorgen over het effect op de gezondheid en het leefmilieu van een blootstelling aan geproduceerde nanomaterialen. Die bezorgdheid berust op de gedeeltelijk door onderzoeksresultaten bevestigde hypothese dat die deeltjes als gevolg van de geringe afmetingen ervan in menselijke cellen kunnen dringen. Redelijkerwijs kan er worden vanuit gegaan dat de grootste risico’s zich voordoen op de werkplaats, maar de bevolking kan eveneens via de omgeving worden blootgesteld aan nanovoorwerpen afkomstig van industriële procédés die gebruikmaken van nanomaterialen. Een ongeschikte verwerking van afval dat stoffen in nanoparticulaire toestand bevat, kan een bron van omgevingsblootstelling zijn. 

Ondanks tal van studies bestaan er geen duidelijke conclusies met betrekking tot de gevolgen die nanovoorwerpen op de gezondheid en het milieu kunnen hebben. Het lijkt dus verstandig de verspreiding van residu’s samengesteld uit nanodeeltjes te voorkomen of drastisch te beperken.

Lees meer op Techniline.